Skip to content

Wassenaarse VVD kijkt met vertrouwen vooruit

17 maart 20232 minute read

Als de grootste partij in Wassenaar is de VVD zeer tevreden met het nieuwe coalitieakkoord, dat samen met het CDA, D66, DLW en PvdA tot stand is gekomen. Fractievoorzitter Gerbrand Nijman: “In deze coalitie werken we samen vanuit onze idealen en ambities in het belang van Wassenaar. Daarbij steken we ook de hand uit naar de overige raadspartijen.”

Voor de VVD is het belangrijk dat het huishoudboekje op orde blijft de komende jaren. Waar mogelijk zullen extra financieringsbronnen worden aangeboord voor investeringen, zoals co-financiering, subsidies, fondsen en crowd funding. Laurens van Doeveren is kandidaat wethouder Financiën, Economie en Sport. Begin april komt hij terug naar Nederland.

De nieuwe coalitie is gericht op uitvoeren. Niet dralen, maar besluitvaardig opereren. Inwoners worden niet onnodig opgezadeld met een OZB-verhoging en Toeristenbelasting wordt deze raadsperiode niet meer verhoogd. Samen met ondernemers wordt een ondernemersvisie opgesteld.

De dorpskern zal worden opgeknapt. We beginnen in 2023 met de vernieuwing en zijn realistisch ten aanzien van planning, uitvoering en financiering. Mogelijkheden tot co- financiering en fondsenwerving worden onderzocht.

We gaan de verkeersveiligheid verder verbeteren – zoals voor fietsers bij scholen, maar ook bij sportverenigingen zoals op de dr. Mansveltkade. We richten ons op preventie door sport in de breedte te bekijken met een sportvisie.

We zorgen voor een prettige leefomgeving voor alle Wassenaarders in Noord, Oost, Zuid en West, met behoud van groen en beter onderhoud aan wegen. We kijken hoe er in ons dorp verantwoord verduurzaamd kan worden, door actief te informeren, faciliteren en stimuleren.

De Wassenaarse VVD wil alle ambtenaren bedanken voor de ondersteuning in de afgelopen maanden – ook in de avonduren en in het weekeinde. Tevens verdient formateur Klaas Tigelaar, onze dank. Hij heeft er veel vrije tijd gestoken om Wassenaar te helpen weer een stabiel bestuur te geven.

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top