Skip to content

HartvoorWassenaar: Nieuwe kansen

20 maart 20233 minute read

Vorige week is een nieuw college geïnstalleerd. Goed dat we in Wassenaar weer een college hebben dat kan steunen op een meerderheid in de raad. Het brengt iets van rust terug. We denken overigens dat het redelijk rumoerig zal blijven tot de volgende verkiezingen.

Want die zullen, meer nog dan de afgelopen verkiezingen, moeten gaan bepalen welke richting we met het bestuur in Wassenaar uit gaan. Wordt dat een verdere groei van de lokale partijen, die het belang van de Wassenaarders vooropzetten? Of worden het de landelijke partijen die zich vooral laten leiden door de provincie en Den Haag? 

Allemaal mannen

Wat direct in het oog springt is dat de 5 partijen die de coalitie vormen ieder een man als fractievoorzitter hebben en dat het college van burgemeester en wethouders ook uit 5 mannen bestaat. We vinden het triest dat in Wassenaar, met een bevolking van weldenkende vrouwen en mannen, geen betere afspiegeling van de samenleving kan worden gerealiseerd. 10 mannen en geen vrouw is niet goed.

De kieslijst van HartvoorWassenaar had het hoogste percentage vrouwen van alle partijen in Wassenaar en de huidige fractie is 50/50 vrouw en man.

Iets wat we niet nodig hebben is een apenrots.

De coalitie

De nieuwe coalitie bestaat uit 5 partijen (PvdA,DLW,CDA,D66 en VVD), en heeft de kleinst mogelijke meerderheid in de raad met 11 van de 21 zetels. Dit geeft iedere partij het vetorecht binnen de coalitie. Doordat de verschillen tussen de 5 partijen best groot zijn, zal regelmatig forse spanning optreden. En dat zal leiden tot onwenselijke compromissen of uitstel. Er is natuurlijk een niet heel fijne sfeer ontstaan in de raad nadat de VVD samen met het CDA het vorige coalitieakkoord opblies.

Een teken aan de wand was dat twee kandidaat wethouders van de 20 stemmen 8 tegenstemmen kregen.

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord had weinig inhoud. Het waren vooral intenties en hoop. Weinig concreet. Het coalitieakkoord vermeed vooral iets te zeggen over onderwerpen waar de coalitiepartijen flink van mening over verschillen. Maar wanneer je tijdens de raad hoorde wat iedere coalitiepartij dacht te gaan realiseren en dat bij elkaar optelt, dan wordt het pittig. Zeker afgezet tegen de belofte dat de OZB in 2024 en 2025 niet verhoogd zal worden.

HartvoorWassenaar

We hebben vooraf gezegd dat we niet meedoen aan een nieuwe coalitie. Dan ga je opnieuw onderhandelen met de partij die geen blijk heeft gegeven van betrouwbaarheid. Nog belangrijker: tot de volgende verkiezingen wordt het dan gewoon doormodderen. Onze ambitie voor Wassenaar en de Wassenaarders gaat toch wat verder. En doormodderen kan ook heel goed zonder ons.

We zullen wel veel doen om deze coalitie bij elkaar te houden. Als zij uit elkaar vallen wordt het nog rommeliger. En dat willen we niet.

HartvoorWassenaar is een solide en betrouwbare partij met een sterk team. We zijn nog net niet groot genoeg. Daarom zeggen we: Maak jouw HartvoorWassenaar nog sterker!

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. Het klopt

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top