Skip to content

CDA positief dat er gebouwd kan worden op Den Deyl

23 maart 20233 minute read

Op maandag 20 maart is in de commissie fysieke leefomgeving gesproken over de nieuwe plannen voor woningbouw op het gebied van het voormalige schoolgebouw Den Deyl. Wat het CDA Wassenaar betreft is dit een heel mooi moment.  Op 16 november 2021 is het ontwikkelkader, bestaande uit het ruimtelijk kader en de selectiecriteria in grote meerderheid door de Raad van Wassenaar vastgesteld. Het college is aan de slag gegaan om de kaders uit te werken. Conform dat kader is er nu een winnaar bekend geworden, namelijk EFY Group. Goed werk!

Voor de CDA fractie is het volledig duidelijk. We zijn positief over dit voorstel. Er worden 40 woningen gerealiseerd (middeldure huur en middeldure koop). Er vindt gerichte doorstroming voor Wassenaarders plaats. Hiermee komen er een aantal nieuwe woningen beschikbaar, juist voor die groepen die het hard nodig hebben zoals de onderwijzer ,de politie-agent en de zorgmedewerkers.

Er is een partij in Wassenaar die alleen het spaarboekje van de gemeente verder willen vullen en ervan overtuigd lijkt dat de gemeente miljoenen misloopt door het voormalige schoolgebouw zo te verkopen. Wij vinden het juist ook de functie van de gemeente om goede woningbouw te stimuleren. Overigens ontvangt de gemeente ook nog een keurig bedrag van zo’n EUR 1,5 mln voor de verkoop.

Bovendien is er veel draagvlak bij de buurt, die zich positief over het participatieproces toonde. Ook wordt ervoor gezorgd dat het buurtcentrum in het Deylerhuis en de BSO worden behouden. Er wordt veel groene kwaliteit toegevoegd aan de omgeving mede door toevoeging van een deel van de Fabritiuslaan aan het project.

Natuurlijk zijn er nog wel enige zorgen zoals het parkeren. Er wordt iets afgeweken van het huidige parkeerbeleid in Wassenaar. Uit berekeningen blijkt echter dat er voldoende ruimte beschikbaar is. Een ander punt betreft de Buitenschoolse opvang. Het is de vraag of deze inderdaad nog noodzakelijk is en of dit niet ten koste van extra woningen gaat. Wij denken dat er altijd wel vraag is in Wassenaar naar een dergelijke ruimte en dat het goed is dat dit is meegenomen .

Dan het Deylerhuis. Voor het CDA is het belangrijk dat de buurtfunctie ook op de lange termijn behouden blijft. We hebben de wethouder gevraagd om hier met een goede oplossing te komen, zodat de functie van het buurthuis voldoende geborgd blijft. Al met al een mooie stap voorwaarts om verder te bouwen aan Wassenaar.

V.l.n.r.: Rene Beerepoot, Saskia Ettema, Hubert Schokker en Sabrina Everard.

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top