Skip to content

D66: goede stap voor het klimaat

5 april 20232 minute read

D66 is blij dat de gemeenteraad deze week een goede stap heeft gezet voor de afname van de CO2-uitstoot in de gemeente. Met de vaststelling van de Lokale Energie Strategie voor de komende vier jaar kunnen we verder aan de slag voor het klimaat. En we hebben het initiatief genomen om samen met GroenLinks, PvdA, VVD en DLW de aanpak van luchtvervuiling in onze gemeente te agenderen.

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente goed is toegerust om werk te maken van het terugdringen van de CO2-uitstoot. In een recent verschenen rapport benadrukken wetenschappers van het VN-klimaatpanel opnieuw hoe hard het nodig is dat we extra maatregelen nemen om de opwarming van de aarde af te remmen. Nu de Lokale Energie Strategie is vastgesteld kan de gemeente met Rijksgeld extra mensen aantrekken om de komende jaren de inwoners te stimuleren en ondersteunen om hun woningen te verduurzamen. Voor D66 is het daarbij belangrijk dat gemeente ook kijkt naar maatregelen om de elektrificatie van het verkeer aan te jagen. De Lokale Energie Strategie wordt nu verder uitgewerkt in concrete acties. Vanzelfsprekend zal ook D66 daarbij goed in de gaten houden dat we tempo maken en goede resultaten boeken.

De gemeenteraad heeft dinsdag uitgebreid gesproken over de oproep van D66, GroenLinks, PvdA, DLW en de VVD om meer werk te maken van de verbetering van de luchtkwaliteit in onze gemeente. Recent bleek dat vanwege de hoge gasprijzen het gebruik van houtkachels en open haarden is toegenomen. Dit levert veel gezondheidsklachten op, ook in Wassenaar. Reden voor D66 om het initiatief te nemen voor een verzoek aan het college om zich aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord waarin Rijk, provincies en gemeenten de krachten bundelen om luchtverontreiniging aan te pakken. Het kabinet heeft per 1 april 2023 geld beschikbaar gesteld om gemeenten die meedoen aan het Schone Luchtakkoord te ondersteunen bij een subsidieregeling voor inwoners die hun rookkanalen en houtkachels willen verwijderen. Wethouder Koetsier heeft toegezegd met nadere informatie te komen over deze regeling en de mogelijkheden voor Wassenaar om zich aan te sluiten.

D66 ondersteunt van harte het raadsbesluit voor de bouw van woningen op het terrein van de voormalige Den Deylschool. Een mooi, groen project dat op groot draagvlak in de buurt kan rekenen. We vertrouwen er op dat er een goede oplossing komt voor het Deijlerhuis en de gebruikers.

Marianne Wuite, fractie D66

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top