Skip to content

Coalitie gooit Deijlerhuis te grabbel

6 april 20233 minute read

Eerst het positieve nieuws: De woningbouw bij de Den Deijlschool gaat door. Iets waar Lokaal Wassenaar ook een groot voorstander van is. Na goed overleg met de buurt gaan er woningen komen waar vrijwel iedereen gelukkig mee is.

Dat geldt echter niet voor het buurthuis het Deijlerhuis. Dat wordt door de gemeente aan de projectontwikkelaar cadeau gedaan. Volgens Lokaal Wassenaar gaat dit leiden tot een zeer onzekere situatie voor de vele verenigingen die van het Deijlerhuis gebruik maken. Punt van zorg is dat een “marktconforme huur” gevraagd kan gaan worden. Logisch, een commerciële partij zal zijn eigendom immers maximaal willen uitbaten. Daarnaast is het onduidelijk of de sociale functie zal worden gewaarborgd door de wijkvereniging de hoofd-huurder te laten zijn, zoals nu het geval is. Het CDA “ging daar vanuit”. DLW uitte “zorgen”, maar hoopte er het beste van. Vager dan dat kun je het niet krijgen.  

De wethouder probeerde met een schriftelijke toezegging van de projectontwikkelaar de gemeenteraad gerust te stellen. Daarin stond echter dat na wordt gegaan of “optimalisaties kunnen worden doorgevoerd waar bij het uitgangspunt is dat maatschappelijk gebruik kan blijven bestaan”. Lees : “Hoe kan het Deijlerhuis voor commerciële doeleinden worden gebruikt, waarbij het buurthuis ook nog een plekje krijgt”. Weer geen zekerheid. De wethouder laat zich zand in de ogen strooien.

Groen Links vroeg zich terecht af waarom van het coalitieakkoord werd afgeweken. Daarin staat dat gemeentelijk onroerend goed dat een duidelijk maatschappelijk voordeel heeft zal worden behouden. De wethouder maakte niet duidelijk waarom er in Kerkehout een gemeentelijk buurtcentrum wordt gebouwd terwijl het Deijlerhuis wordt verkocht. Erg consequent kun je dit beleid niet noemen.

De gehele oppositie was het eens met Lokaal Wassenaar; Op deze manier gaat het mis met het Deijlerhuis en komt de sociale functie in gevaar. Een gezamenlijk voorstel werd ingebracht om de toekomst van het Deijlerhuis en dus de sociale functie zeker te stellen. Het mocht niet baten.

De coalitie bleef Oost-Indisch doof, geloofde “dat het allemaal wel goed zou komen” en ging ijzeren Heinig door op de ingeslagen weg. Het Deijlerhuis wordt cadeau gedaan. De wethouder moet nu over de huur en gebruik van het Deijlerhuis gaan onderhandelen met de projectontwikkelaar. De coalitiepartijen hebben de onderhandelingsruimte van de wethouder echter tot vrijwel nul teruggebracht en de projectontwikkelaar wil duidelijk de commerciële weg op.

Wat de uitkomst hiervan gaat zijn laat zich raden. Het is onbegrijpelijk dat de gezamenlijke coalitie partijen zo lichtvaardig omgaan met een belangrijke sociale functie van ons dorp. Het coalitieakkoord draagt de naam Samen voor Wassenaar”. Voorlopig merken we daar niets van.

Fractie Lokaal Wassenaar

Tags

GemeenteraadIngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top