Skip to content

DLW over rationele of emotionele politiek

7 april 20232 minute read

Tijdens de recente raadsvergadering werd naast de nieuwe VVD wethouder van Doeveren ook het D66 raadslid Wuite en ons DLW commissielid Sander Daamen geïnstalleerd. Een feestelijke gebeurtenis dus. Wij wensen hen veel succes toe en hopen op een prettige samenwerking in de raad maar daar is nog wel wat voor nodig. Helaas bleek maar weer dat de oppositie in de emotionele en gepolariseerde politieke modus opereert in plaats van de rationele politieke modus. Dat verschijnsel was in de klassieke oudheid ook al zichtbaar. Wat Thucydides, Aristoteles en Cicero er over schreven is nog altijd actueel.

Het lijkt er alles op dat de emotionele politiek in Wassenaar na de val van het vorige college nog wel bestaat. In Rotterdam is Bokito deze week in diergaarde Blijdorp overleden maar in de Wassenaarse gemeenteraad domineert irrationele framing vanuit de oppositie waardoor zij rationele beslissingen proberen te beïnvloeden in negatieve zin. De toetreding tot het politieke spectrum van nieuwe, onervaren en inmiddels gefrustreerde politici lijkt daarvan de oorzaak te zijn.

Zij verdoen vaak de tijd van bestuurders, raadsleden en ambtenaren met lange non discussies. Zij slaan daarbij op de campagne trom omdat, zij lijken te denken dat er zonder media aandacht geen politiek bestaansrecht is. Het goede doen voor Wassenaar hebben zij daarbij uit het oog verloren. Dat bleek ook wel uit het feit dat de nieuwe wethouder niet unaniem werd benoemd maar wederom getalsmatig de coalitie voor stemde en de oppositie tegen stemde. Dat was niet de eerste keer immers toen de overige wethouders in de voorgaande raadsvergadering werden benoemd gebeurde hetzelfde. Niet de kwaliteit is voor de oppositie blijkbaar een criterium want alle wethouders zijn ontzettend geschikt voor hun taak.

Gelukkig gingen er ook zaken goed. Het coalitiedoel om voortgang te maken met het bouwen van betaalbare woningen voor onze inwoners op de voormalige schoollocatie Den Deyl werd gerealiseerd door het project te gunnen aan de projectontwikkelaar. Ook de Lokale Energie Strategie (de LES) werd aangenomen waardoor het geoormerkte geld vanuit de overheid gebruikt kan worden voor de doelen die wij  ons gesteld hebben.

Wij wensen de nieuwe politici in ons midden nogmaals veel succes en hopen dat de houding van de oppositiepolitici gaat veranderen zodat wij compact en constructief kunnen vergaderen om het goede te doen voor Wassenaar.

Ben Paulides / fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Installatie commissielid Sander Daamen. Fotocredit: PR

Tags

Democratische Liberalen WassenaarGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top