Skip to content
Archieffoto. Fotocredit: gemeente Wassenaar

Coalitiepartijen over Deijlerhuis; hoe zit het echt?  

De fracties van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66, DLW en PvdA
12 april 20232 minute read

Vorige week heeft de gemeenteraad besloten tot de bouw van 40 betaalbare koop- en huurwoningen op het terrein van de voormalige Den Deijlschool. Een mooi plan dat na uitgebreide afstemming met de buurt tot stand is gekomen. Het besluit betrof echter niet alleen woningen maar had ook betrekking op het Deijlerhuis dat onderdeel uitmaakte van de zogenoemde ontwikkelcompetitie van het hele terrein. Het debat in de gemeenteraad spitste zich toe op de vraag of de continuïteit en een betaalbare huur voor de verenigingen die van het Deijlerhuis gebruik maken voldoende wordt geborgd nu het eigendom overgaat naar de ontwikkelaar. Ja, volgens coalitiepartijen VVD, CDA, D66, DLW en PvdA. Nee, volgens oppositiepartij Lokaal Wassenaar. In een artikel in diverse media stelt deze partij dat de coalitiepartijen het Deijlerhuis te grabbel hebben gegooid.  Een uitspraak die niet onweersproken kan blijven: want hoe zit het nu echt? 

In de aanbesteding waar meerdere ontwikkelaars een bod hebben gedaan is het Deijlerhuis opgenomen en daarmee onlosmakelijk onderdeel van de aanbesteding. Dat kun je daarna niet zonder risico op financiële claims van alle inschrijvers ongedaan maken. Als je daarop wilt terugkomen zul je alles moeten afblazen en opnieuw moeten aanbesteden en dat zou weer jaren vertraging betekenen. Dit is ook helemaal niet nodig omdat ook op andere wijze de continuïteit van de betrokken organisaties en verenigingen kan worden geborgd. Zo staat de gemeente sterk als zij in de koopovereenkomst met de nieuwe eigenaar van het Deijlerhuis grenzen stelt aan de hoogte van de huur. De gemeente kan ook zelfs nog beslissen om zelf de hoofdhuurder van het Deijlerhuis te worden en onder te verhuren aan de betreffende organisaties en verenigingen. De gemeente is overigens ook dé instantie die de hoogte van marktconforme huren voor gebouwen met een maatschappelijke functie bepaalt. Tijdens de raadsvergadering is nog een e-mail van de projectontwikkelaar naar de raadsleden toegestuurd. Hierin werd bevestigd dat de ontwikkelaar uitgaat van de maatschappelijke functie van het Deijlerhuis. Ook dit overtuigde de fractie van Lokaal Wassenaar niet omdat volgens hen hierin kunt lezen dat de nieuwe eigenaar commercieel gebruik beoogt. Een merkwaardige interpretatie van deze mail. Het is maar wat je wilt lezen.

Enfin, de coalitiepartijen zijn er rotsvast van overtuigd dat het college de belangen goed zal behartigen en het Deijlerhuis zijn maatschappelijke functie voor Wassenaar behoudt.

De fracties van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66, DLW en PvdA

Tags

CDACoalitieD66DLWGemeenteraadIngezondenPvdAVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top