Ga naar hoofdinhoud

Lokale energiestrategie > plezierritje?

12 april 20233 minute read

Vorige week dinsdag stond in de raadsvergadering de vaststelling van de Lokale Energiestrategie op het programma. Met de vaststelling van dit besluit wordt voor het jaar 2023 €992.000 aan middelen vrijgegeven om de uitvoeringskosten van dit programma te dekken, en voor de jaren erna bedragen van tussen de 7 en 9 ton. Eveneens wordt de personeelsformatie voor dit onderwerp structureel uitgebreid met 3,5FTE naar in totaal 5,1FTE.

Bijna een miljoen € per jaar, en een serieuze ploeg mensen die zich mag bezigen met de “LES”, Lokale Energiestrategie. De LES dient eraan bij te dragen van Wassenaar een CO₂ neutrale gemeente te maken, uiterlijk 2050 gereed. Dit is in lijn met het klimaatakkoord. Belangrijk onderdeel van de LES is de “Transitievisie Warmte”, de visie waarin de gemeente aangeeft hoe de huizen uiterlijk 2050 aardgasvrij worden verwarmd. Gemeenten zijn voor deze warmtetransitie door het rijk aangewezen als “regisseur”. 

Wat men ook mag vinden van klimaatverandering en de energietransitie, voor Hart voor Wassenaar staat als een paal boven water (als de zeespiegel niet teveel stijgt) dat men prudent omgaat met publieke middelen. Het doel heiligt de middelen. Het doel in dit geval is CO₂ emissie reductie. Wij verwachten dan ook in de LES terug te lezen wat de ambities zijn op het gebied van CO₂ reductie, en op welke wijze we de effectiviteit van de bestedingen gaan meten/controleren.

Helaas vonden wij deze CO₂ doelstellingen niet terug in de LES, waarin middelen als “het bieden van handelingsperspectief” en “het opstellen van plannen en visies” worden aangemerkt als doelen op zich. Hoeveel CO₂ uitstoot we denken te gaan reduceren op kortere termijn dan 2050 blijft onbenoemd. Ook de beoogde effecten van maatregelen blijven onbeschreven. En hoe we gaan bijhouden of de maatregelen die we als gemeente nemen effectief zijn: ook onbeantwoord.

Wat ons betreft is de LES geen plezierritje, waarbij je gaat rijden, en wel ziet waar je belandt. Het gaat om (veel) gemeenschapsgeld, dat als doel dient ons klaar te stomen voor 2050. Gemeenten hebben veel verantwoordelijkheid gekregen binnen de energietransitie, zodat per gemeente de meest optimale oplossingen gekozen kunnen worden. Laten we dit geld alsjeblieft nuttig besteden, in het belang van Wassenaar!

Daarom diende Hart voor Wassenaar een amendement in, waarin het college wordt opgedragen de CO₂ doelstellingen scherper te formuleren, en eveneens aan te geven op welke wijze we de voortgang gaan monitoren/bewaken. Méér ambitie en reflectie. Het amendement is (op 1 stem van DLW na) door de gehele gemeenteraad aangenomen.

Wij vragen ons altijd af:

Is het goed voor Wassenaar?

Is het goed voor de Wassenaarders?

Willen de Wassenaarders dit?

Maak jouw HartvoorWassenaar nog sterker!

HartvoorWassenaar, Pasquale van Vliet-van Dijk

Solide. Het klopt   

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top