Skip to content

Wassenaarse VVD staat voor een Veilig Wassenaar

13 april 20232 minute read

Op maandag 27 maart is er door de gemeente een avond over Veilig in Wassenaar georganiseerd voor de inwoners. Raadslid Monique van Deursen was ook aanwezig op deze avond. “Goed om te zien dat er van diverse wijken mensen aanwezig waren”. Uiteraard waren ook de politie, de bijzonder opsporingsambtenaren (BOA),  de ambtenaar, belast met ondermijning en natuurlijk onze burgemeester als hoofd Veiligheid in Wassenaar aanwezig. 

De Wassenaarse VVD vindt veiligheid zeer belangrijk. Het woongenot staat of valt bij je veilig voelen.

De aanleiding van deze avond was een enquête , die gehouden is onder de inwoners. De uitkomsten van deze enquête zorgden ervoor dat er meer verdieping gezocht moest worden in de thema’s die uit de enquête kwamen. De thema’s die het gevoel van onveiligheid veroorzaken zijn: angst voor woninginbrakeninbraken en overvallen gevolgd door jeugdcriminaliteit en gevoel van onveiligheid door slecht onderhouden openbare ruimten. De angst voor overval en inbraak, zogenaamde “high impact crimes”, zijn gebeurtenissen die mensen persoonlijk raakt met een zeer hoge mate van impact op het gevoel van veiligheid. Een ander thema is de onveiligheid die op straat gevoeld wordt. Oplossingen hiervoor zijn strenger handhaven op jongeren die overlast veroorzaken, streng aanspreken en het beter schoonhouden van de openbare ruimten. Het huidige coalitieakkoord geeft extra aandacht aan het op peil houden van de openbare ruimte en de grootschalige aanpassing van het centrum zal een grote bijdragen leveren. Ook de bebouwde ruimte verdient aandacht van zowel de gemeente als de eigenaren, een mooie en schone ruimte nodigt minder uit tot overlast.

Uiteraard kwam ook de veiligheid op straat aan bod. Ook hier wordt in het huidige coalitieakkoord volop aandacht aan besteed. Met name voor de fietsveiligheid en veiligheid van de langzame verkeersdeelnemers zal veel gedaan worden door onveilige plekken aan te pakken.

Maar veiligheid in onze woonplaats betekent ook dat we ook rekening moeten houden dat er grote calamiteiten kunnen gebeuren. Het recente treinongeluk in Voorschoten drukt ons weer met de neus op de feiten. Een “ramp” van groot of klein formaat is niet uit te sluiten, hiervoor zit de gemeente Wassenaar in de Veiligheidsregio Haaglanden, waar de gehele capaciteit van ambulance en brandweer voor Haaglanden is georganiseerd. Daar waar onze gemeente er niet op toegerust is, komt de regio in actie om adequate hulp op grote schaal te bieden. Dat is een veilig gevoel en dat is waar de Wassenaarse VVD voor blijft staan!

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top