Skip to content
Archieffoto. Fotocredit: Herman van der Woude/Regio15

Enorme stijging fietsdoden door botsingen met gemotoriseerd verkeer

Fietsersbond Wassenaar
19 april 20232 minute read

Opnieuw is landelijk het aantal dodelijk verongelukte fietsers schrikbarend gestegen. Vorig jaar waren er 84 meer fietsdoden dan in 2021, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Een absoluut record. ‘Ook in Wassenaar zijn we enorm geschrokken van deze cijfers’, aldus Marcel Kleizen, voorzitter van de Fietsersbond. Vorig jaar waren er 737 verkeersdoden te betreuren, waarvan 291 dodelijk verongelukte fietsers, een toename van 40% ten opzichte van 2020.

De Fietsersbond wil dat het College ook in Wassenaar veel meer dan tot nu inzet op het veiliger maken van het fietsverkeer. Daar moet de gemeente extra geld voor vrij maken, alleen dan kunnen we het jaarlijks stijgend aantal dodelijk verongelukte fietsers in ons land een halt toeroepen. “Nu een rem zetten op de invoering van de maximum snelheid van 30 km/uur in de bebouwde kom, zoals het nieuwe College wil, kan echt niet”, benadrukt Marcel Kleizen. De Fietsersbond wil in ons dorp sowieso meer ruimte voor fietsers, ook zou de gemeente systematisch alle rechtopstaande stoepranden moeten vervangen door vergevingsgezinde randen die schuin oplopen en aanmerkelijk veiliger zijn. Marcel Kleizen: “We kunnen niet gewoon doorgaan zoals nu. Sinds 2008 is elk jaar het aantal dodelijk verongelukte fietsers gegroeid, een dramatische ontwikkeling waarbij vooral de 70-plussers het moeten ontgelden. Die groei moet stoppen.”

De Fietsersbond hamert er al jaren op dat de handhaving van de verkeersregels beter moet. Vooral in het weekend zijn er steeds meer automobilisten die achter het stuur kruipen met een borrel op, sinds 2017 is dat aantal verdubbeld, van 1,4% naar 2,6% nu. De pakkans is eenvoudig te klein, dat moet dus anders. “Wij willen intensiever overleg met verkeerswethouder Koetsier om gedaan te krijgen dat er echt iets gebeurt, meer dan tot nu”, zo besluit de voorzitter van de Fietsersbond Marcel Kleizen.

Tags

FietsdodenFietsersbond WassenaarOngevallenStijgingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top