Skip to content

HartvoorWassenaar: De wegen, en het verkeer in Wassenaar

1 mei 20233 minute read

Voor HartvoorWassenaar is het verkeer in en om Wassenaar één van de belangrijkste onderwerpen. Voor ons staat helemaal bovenaan dat het verkeer in Wassenaar veilig zal zijn. Ieders veiligheid moet zo goed mogelijk gewaarborgd worden. We kunnen veiligheid niet garanderen, maar wel ons stinkende best doen om het beste te bereiken. Voor voetgangers, fietsers, auto’s en overige verkeersdeelnemers. Veiligheid voorop, dus! Daarnaast willen we zo weinig mogelijk overlast hebben van het verkeer in Wassenaar. Fijnstof, lawaai, drukte, uitstoot.

We zullen in twee stukkies uit de doeken doen hoe wij er over denken.

De werkelijkheid

Al jaren storen wij ons aan het gemak waarmee over het verkeer in Wassenaar gedacht wordt door de opvolgende colleges en coalities. Tijdens verkiezingscampagnes wordt luid getoeterd over de ondertunneling van de N44, oplossing van het Rozenplein en vermindering van het sluipverkeer. Waarna vervolgens 4 jaar lang weer nix gebeurt.   

Achterstallig onderhoud

Heel ernstig vinden wij het achterstallige onderhoud van wegen, stoepen en fietspaden. En dat achterstallig onderhoud neemt nog steeds toe. Het is zo groot dat de scheuren in het asfalt een plezier zijn voor onkruid wat er doorheen schiet, je met een rollator nauwelijks nog een heel stuk over de stoep kunt gaan en de tegels van een fietspad soms zo ver uit elkaar liggen dat je er met de fietsband in verdwijnt. En wanneer het regent staan veel stoepen en fietspaden blank. Verloedering alom.

Het aantal buitendienst medewerkers (Wassenaarse ambtenaren die voor het groen en de wegen zorgen) is in de afgelopen 10 jaar van 75 naar 25 teruggebracht. Een dure bezuinigingsmaatregel die de slechte staat van onze openbare ruimte veroorzaakt. 

Wij schatten het achterstallig onderhoud van de openbare ruimte (inclusief het rioolstelsel) in op ongeveer €20-€25mln.

Alle politieke partijen roepen dat ze onderhoudsniveau B voor wegen en groen willen, maar volgens de mensen van de gemeentelijke onderhoudsdienst wordt met moeite onderhoudsniveau D gehaald. 

HartvoorWassenaar

HartvoorWassenaar is tijdens de vorige coalitieonderhandelingen een verhoging van de OZB overeengekomen van 20%, €150 per jaar voor de eigenaar van een woning.

Daarvan wilden we €750.000 besteden aan verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte. Om langzaam weer naar onderhoudsniveau B toe te groeien, met de ambitie om naar niveau A door te gaan.  

Die ruimte is er nu niet. HartvoorWassenaar wil dat die ruimte er komt en dat begonnen wordt met het verbeteren naar het niveau waar het hoort. En dat we dat structureel doen en niet iedere keer door bezuinigingen verder afglijden. Voor ons geldt: willen=kunnen. Maar je moet wel willen.

Het volgende stukkie gaat over onze visie op de N44, 30 km/uur en sluipverkeer.

En tenslotte: maak jouw HartvoorWassenaar nog sterker!!  

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. Het klopt

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top