Skip to content

PvdA: Wassenaar moet inclusiever!

3 mei 20232 minute read

We hebben met zijn allen kunnen genieten van de eerste warme zonnestralen van het jaar. De tijd om lekker naar buiten te gaan en te genieten van alle faciliteiten die ons mooie dorp te bieden heeft. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Zo is de Wassenaarse Slag niet dusdanig toegankelijk dat iedereen (geruime) tijd daar zou kunnen vertoeven. Je kan bijvoorbeeld denken aan ouderen die gebruik moeten maken van een scootmobiel of mensen die een beperking hebben en  aangewezen zijn op een toegankelijk toilet. Op 19 april heeft de PvdA fractie vragen gesteld aan de wethouder Welzijn en Cultuur of het amendement, aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling in november, om voor de zomer aan de Wassenaarse slag een dergelijk toilet te plaatsen wordt geëffectueerd. Helaas blijkt dit nog niet zo te zijn. Voor de suggestie om een tijdelijk voorziening te realiseren stond de wethouder open en hopelijk wordt daarmee deze wens van velen alsnog voor de zomer voldaan. De PvdA maakt zich hier hard voor en zal de voortgang nauwlettend volgen.

Commissielid Marvin van der Nat: “Je ziet in Nederland steeds meer erkenning en beweging(en) dat de maatschappij zo ingericht dient te zijn dat iedereen er deel van uit kan maken. Het wordt tijd, zoals beschreven het nieuwe coalitieakkoord, dat Wassenaar ook deze slag zichtbaar gaat maken.”  

De PvdA fractie heeft ook vragen gesteld aan de wethouder over de voortgang van de Lokale Inclusie Agenda. Na veel gesprekken is eind vorig jaar het proces om tot stand te komen van de Agenda gestart en is er een bureau ingeschakeld om dit vorm te geven. Dit heeft erin geresulteerd dat veel inwoners knelpunten omtrent participatie in Wassenaar hebben aangedragen. Niet alleen wat er verbeterd kan worden maar ook over wat juist wel goed gaat. Deze Agenda is ervoor bedoeld om te bewerkstelligen dat écht iedereen kan deelnemen en bijdragen aan ons mooie dorp. Daarbij kan worden gedacht aan bewegen en toegankelijkheid in de openbare ruimte, sport en (re-) integratie.

Commissielid Marvin van der Nat vervolgt: “deze agenda, met als voorbeeld het genoemde toilet, draagt bij aan de economie van Wassenaar, helaas wordt dat nog weleens vergeten. Na aandringen van de leden van de commissie Mens en Maatschappij wordt de Agenda, na enkele keren al te zijn uitgesteld, in september behandeld. Wat de PvdA fractie betreft wordt het nu hoog tijd om te gaan uitvoeren!

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top