Skip to content
De vertegenwoordigers van de financiers van de RijnlandRoute, van links naar rechts: Arjan Driesprong (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Gerard Mostert (gemeente Katwijk), Frederik Zevenbergen (provincie Zuid-Holland), Cornelis Visser (gemeente Katwijk) en Wim Koetsier (gemeente Wassenaar). Gemeente Voorschoten en gemeente Leiden, ook financiers van de RijnlandRoute, waren niet aanwezig. Fotocredit: RijnlandRoute

Nieuwe Tjalmaweg officieel geopend tijdens Open Dag Tjalmaweg

RijnlandRoute
6 mei 20233 minute read

De verbrede Tjalmaweg tussen Leiden en Katwijk is sinds vandaag officieel geopend. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Frederik Zevenbergen (verkeer en vervoer) en directeur Johan van der Hoek van Boskalis Nederland, knipten samen het lint door, dat als symbolische toegang werd vasthouden door wethouder Gerard Mostert en burgemeester Cornelis Visser van Katwijk en wethouder Elfred Bus van Oegstgeest. Omwonenden, leden van klankbordgroepen, partners van de RijnlandRoute, waaronder ook wethouder Wim Koetsier namens Wassenaar, liepen na de openingshandeling over de verbrede provinciale weg, de Flora Band uit Rijnsburg voorop. Gedeputeerde Zevenbergen: “De vernieuwde Tjalmaweg is een grote verbetering voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van deze regio. Met de andere twee delen van de RijnlandRoute gaat dat de komende jaren alleen maar beter worden.”

De openingshandeling was het startsein voor de open dag, waarvoor bijna 2.300 bewoners en belangstellenden zich inschreven om eenmalig over het asfalt te wandelen, skaten of fietsen. De verdiepte Tjalmaweg is verdubbeld en is gebouwd met een waterdichte folieconstructie. Dit had als voordeel dat er minder beton en bouwverkeer nodig was dan bij de traditionele manier van bouwen. Johan van der Hoek, directeur Boskalis Nederland: “Het was voor ons geen traditionele klus; we hebben de nodige innovaties en technieken ingezet om de 2000 meter lange folieconstructie, de viaducten en de Torenvlietbrug aan te leggen. Ik ben er trots op dat dit is gelukt.”

De werkzaamheden aan de Tjalmaweg begonnen in 2020, met als eerste de bouw van de pijlers van de nieuwe Torenvlietbrug.

Aanpassingen Tjalmaweg

De ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg is verbreed van 2 x 1 naar 2 x 2 rijstroken en is voor een deel verdiept aangelegd. Er zijn twee nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen gebouwd, Valkenburg-Oost en Valkenburg-West. Naast Valkenburg-West bouwde Boskalis de onderdoorgang voor de busverbinding HOV R-net. Naast de huidige Torenvlietbrug over de Oude Rijn is een nieuwe brug gebouwd; daardoor zijn er nu twee vaste bruggen, voor iedere rijrichting één. De parkstrook ten noorden van de Tjalmaweg wordt opnieuw ingericht. Het fietspad langs de Tjalmaweg wordt opgewaardeerd en is straks onderdeel van de snelfietsroute tussen Leiden en Katwijk.

Net als bij andere delen van de RijnlandRoute is bij de Tjalmaweg ruime aandacht besteed aan een goede inpassing in het landschap. Onder andere de aanleg van een lamellenwand met ruim 38.000 klimplanten langs de wanden van de verdiepte ligging van de Tjalmaweg zorgt voor weggebruikers en omwonenden voor een prettige beleving van de weg.

RijnlandRoute

De Tjalmaweg is het eerste projectdeel van de RijnlandRoute dat is opengesteld voor verkeer. Tot aan de zomer werkt Boskalis verder aan de afbouw van viaduct Valkenburg-West en de onderdoorgang voor de HOV-busbaan. Dit geldt ook voor de inrichting van de parkstrook en de aanleg van het snelfietspad aan de noordzijde van de Tjalmaweg.

De ingebruikname van de N434/A44/A4 met de Corbulotunnel volgt medio 2024. Voor het project N206 Europaweg is begin 2023 gestart met de selectieprocedure voor het aantrekken van een aannemer. Vervolgens wordt in samenwerking met de toekomstige aannemer een planning gemaakt.

Tags

Ir. G. TjalmawegOpeningRegioRijnlandRouteValkenburg zh
Gerelateerde artikelen
Back To Top