Skip to content

HartvoorWassenaar: Het verkeer 2

9 mei 20234 minute read

In ons tweede artikel over verkeer willen we het vooral hebben over de verkeersdruk.  Steeds meer auto’s rijden door Wassenaar. En in de toekomst zal dat alleen maar erger worden. Denk alleen maar aan 5600 woningen op Valkenhorst. Tenzij we er echt iets aan doen.

De Wassenaarse bevolking groeit heel beperkt en draagt niet of nauwelijks extra bij aan het autoverkeer. De oorzaken van de overlast van het verkeer liggen dus niet aan Wassenaar zelf.

N44

Nog niet zo heel lang geleden (15-20 jaar) was de N44 een redelijke rustige weg. De A4 was de echt belangrijke Noord-Zuid route. Via de A44/N44 reed je niet, vanwege al die stoplichten van Wassenaar tot in Den Haag. Kostte veel te veel tijd. Maar de A4 groeide dicht, raakte verstopt. Ondanks de vele miljarden aan investeringen. Mogelijkheden om de capaciteit van de A4 verder te verhogen zijn er eigenlijk niet meer. En langzamerhand begon het tijdwinst op te leveren om via de N44 te rijden. Dat leidde er toe dat ook de N44 vast liep. Maar de provincie deed er alles aan om de doorstroomcapaciteit van de N44 te verhogen. Het fietstunneltje bij Den Deijl werd gebouwd. De (school)-fietsers uit Voorschoten zorgden bij het oversteken van de N44 voor te veel oponthoud. Ook werden de groenlicht tijden voor verkeer uit Wassenaar geknepen om de doorstroming op de N44 zelf verder te verbeteren. Tenslotte zijn wat wegen die op de N44 uitkwamen  afgesloten (Paauwlaan en Raadhuislaan). En vanuit Kerkehout kun je tijdens de spits al helemaal geen kant meer uit.

Door Wassenaar

Daarnaast werden steeds meer auto’s uitgerust met een GPS inclusief de functie om de snelste weg te vinden. En toen bleek dat door Wassenaar heen, via de Storm van ’s Gravenzandeweg, nog weer ietsje sneller gaat. Dus Wassenaar krijgt in toenemende mate last van sluipverkeer. Lawaai, fijnstof, drukte, onveiligheid. En dat sluipverkeer zit ook de Wassenaarders zelf in de weg.  

Wassenaar is opgesloten

Wassenaarders die hun dorp uit willen, zitten feitelijk opgesloten. Door de N44. Ook zijn er nog (maar) 4 punten waar je nog naar buiten kunt. Rozenplein, Lange Kerkdam, Katwijkseweg en de Wittenburgerweg.  Maar dan rijdt je een verstopte N44 op. Samen met het sluipverkeer. En wat ook gebeurt is dat Wassenaarders zelf veel meer binnendoor Wassenaar rijden voor de snelste route naar hun bestemming.  Via een van de 4 punten waar je Wassenaar uit kunt. Begrijpelijk, maar daardoor wordt het in Wassenaar nog drukker.

Cijfers

Het aantal autobewegingen op de A4 is 3241 per uur. Ruim 77.000 per etmaal.  Op de N44 is het aantal auto’s 2387 per uur. Ruim 57.000 per etmaal (cijfers 2018). 24/7.

Het sluipverkeer door Wassenaar is 11.000 autobewegingen per 24 uur. Dat is verkeer dat over de A4 of de N44 hoort te gaan.

Maar de provincie redeneert: gelukkig is er nog ruimte in Wassenaar.

Over de Katwijkseweg rijden dagelijks 9.200 auto’s . 45% van deze auto’s rijden als sluipverkeer door Wassenaar. Die moeten in ieder geval naar de N44.

HartvoorWassenaar

HartvoorWassenaar wil beginnen het sluipverkeer op de Katwijkseweg fors te reduceren door een doseerinstallatie aan de noordrand van Wassenaar. Zodat het Rijksdorp er geen last van heeft. Vervolgens een op de Wittenburgerweg. En vervolgens een verbeterde toegang tot de N44 door voordeliger groenlicht voor verkeer uit Wassenaar.

We hebben een motie ingediend om er voor te zorgen dat die doseerinstallatie op de Katwijkseweg er komt.

De provincie

De provincie is niet erg enthousiast. HartvoorWassenaar wil dat de gemeente zich steviger opstelt. Wassenaar hoeft niet het verkeersknooppunt van Zuid-Holland te worden. Tegelijkertijd vraagt diezelfde provincie om extra woningen in Wassenaar. Je geeft wat en je krijgt wat. Je moet er echt over onderhandelen.

Zoals gezegd

Zoals gezegd vindt HartvoorWassenaar verkeer een van de belangrijkste onderwerpen. Wij hebben daar een helder en duidelijk beeld van. Zo veilig mogelijk en zo min mogelijk sluipverkeer. En een betere toegang tot de N44. We zullen ons daar stevig voor inspannen. En de volgende stap is de N44 zelf.

En: Maak jouw HartvoorWassenaar nog sterker!!

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. Het klopt

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top