Skip to content

CDA: veiligheid in het verkeer en vertrek Hubert Schokker

12 mei 20232 minute read

De afgelopen weken maakte het CDA zich sterk voor veiligheid in het verkeer. René Beerepoot en Saskia Ettema-Walkate brachten een bezoek aan de bewoners van de Storm van ’s Gravesandeweg Zuid. Zij kregen uitleg over de intensieve en langdurige betrokkenheid van de bewoners met de gemeente over de herinrichting van dit deel van de Storm en hoorden hun zorgen. Om de veiligheid te vergroten, zien de bewoners een verlaging van de snelheid naar 30 km/u  en fietsers op de rijbaan als logische stappen. Er gebeuren nu te veel “bijna” ongelukken vanwege het smalle fietspad en te hard rijdende auto’s. Daarnaast moet het onderhoud aan het wegdek en riolering niet langer uitgesteld worden. Het CDA is daarom verheugd  (via informatiebrief van het College d.d. 5 mei 2023) dat de inrichting op de Storm Zuid wordt aangepast, dat veiligheid het belangrijkste uitgangspunt hiervoor is en de werkzaamheden op korte termijn worden gestart. De zorgen van de bewoners worden serieus genomen en de veiligheid wordt vergroot.  

Saskia Ettema – Walkate (nieuwe fractievoorzitter) en Hubert Schokker (vertrekkend fractievoorzitter). Fotocredit: PR

Veiligheid speelt ook een rol in het Realisatieplan Verkeer Wassenaar dat op dinsdag 9 mei als besluit voorlag in de Raad. Een amendement van de coalitiepartijen VVD, CDA, D’66, PvdA en DLW wijzigt het besluit op 3 punten om het in lijn te brengen met het recente coalitieakkoord van 11 maart 2023. De veiligheid rondom scholen en sportverenigingen wordt uitdrukkelijk verbeterd, de proef voor éénrichtingsverkeer op de Backershagenlaan -Zuid wordt afhankelijk gemaakt van de uitslag van het kentekenonderzoek (eerst concrete aantallen sluipverkeer kennen en dan pas beslissing nemen over een “eventueel” te houden proef) en de invoering voor 30 km/u wordt in het Wegcategoriseringsplan verder uitgewerkt.

Nieuws vanuit de CDA fractie is het vertrek van Hubert Schokker als raadslid en fractievoorzitter. Met al zijn ervaring en kennis (o.a. als wethouder Financiën in het College van 2018-2022 en fractievoorzitter sinds 31 maart 2022) zal hij node gemist worden. De fractie dankt hem hartelijk voor de zeer plezierige samenwerking en zijn leidende rol onder meer tijdens de begrotingsbehandeling in november 2022 (nav de petitie tegen de 20% OZB verhoging). Hubert Schokker wordt op 11 mei als wethouder namens het CDA in Voorschoten voorgedragen. Sabrina Everard wordt in de raad van 6 juni als nieuw raadslid geïnstalleerd namens het CDA Wassenaar. Sabrina is sinds 5 juli 2022 al commissielid in de fractie. Wij zien uit naar goede samenwerking met een sterk team!

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top