Ga naar hoofdinhoud

Wassenaarse VVD: Verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid

12 mei 20232 minute read

Afgelopen dinsdag werd het Realisatieplan Verkeer besproken in de gemeenteraad. Op voorstel van de Wassenaarse VVD en coalitiepartijen CDA, D66, DLW en PvdA werd de verkeersveiligheid bij scholen én sportverenigingen nadrukkelijk in dit plan opgenomen. De raad besloot het plan vast te stellen. Raadslid Charlotte Rogge is daar blij mee: “We willen echt voortgang maken op het verkeersdossier in Wassenaar.”

Raadslid Charlotte Rogge – Schneider aan het woord. Fotocredit: PR

In het verkeersplan is het verbeteren van de verkeersveiligheid van de langzame verkeersdeelnemer één van de belangrijkste uitgangspunten. Charlotte: “We stimuleren fietsverkeer, dus die veiligheid is prioriteit.” Op korte termijn wordt de fietsveiligheid in Wassenaar op vier punten aangepakt. En afgelopen oktober nam de gemeenteraad nog unaniem een motie aan om de fietsveiligheid op de Dr. Mansveltkade (een route naar meerdere sportverenigingen) te verbeteren.

De VVD en coalitiepartijen stelden ook voor om de verdere invoering van 30 km/u in de bebouwde kom te koppelen aan het wegcategoriseringsplan dat na de zomer wordt gepresenteerd. Dan worden de Wassenaarse wegen ingedeeld in gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen, met bijbehorende kenmerken en snelheden. In 2024 wordt het Verkeersplan geactualiseerd.

Bij al deze plannen zijn en blijven verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid belangrijke kaders. Met betrekking tot de bereikbaarheid zet de VVD hard in op de aanpak van sluipverkeer. In februari riepen we, samen met andere VVD-fracties uit de regio en de provincie, op om regionaal afspraken te maken over het voorkomen van extra sluipverkeer. Het plaatsen van een doseerinstallatie is daarbij een belangrijke optie. Mede op verzoek van de VVD gaat het College hierover verder in de gesprek met de provincie.

Heeft u vragen of wilt u meedenken met de VVD over verkeer? Mail dan naar crogge@wassenaar.nl

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top