Skip to content

HartvoorWassenaar: Het verkeer 3

13 mei 20233 minute read

In de vorige twee artikelen hebben we ons standpunt over het onderhoud van de wegen, stoepen en fietspaden en ons standpunt over sluipverkeer verduidelijkt.

HartvoorWassenaar wil dat het onderhoud aan stoepen, fietspaden en wegen heel erg verbetert. En we maken ons sterk voor het heel fors verminderen van het sluipverkeer. Er moeten geen 11.000 auto’s per dag door Wassenaar zelf heenrijden. Die moeten naar de N44.

Het derde onderwerp is hoe onze wegen in Wassenaar er in de toekomst uit gaan zien.

Vooropgesteld: veiligheid

HartvoorWassenaar vindt dat de veiligheid van alle Wassenaarse voorop staat. Voetgangers, fietsers, automobilisten. Veiligheid kan niet gegarandeerd worden, maar moet wel onze hoogste prioriteit hebben. Goed onderhoud van stoepen, fietspaden en wegen en geen sluipverkeer dragen sterk bij aan die veiligheid.

Maar wanneer je over veiligheid, en vervolgens over overlast, geluid, fijnstof en uitstoot gaat praten, dan komt de discussie over 30 km/u en de inrichting van onze wegen nadrukkelijk aan de orde. 

De discussie: 30 of 50 km per uur

HartvoorWassenaar is er van overtuigd dat de meeste wegen in Wassenaar een maximumsnelheid van 30 km/uur kunnen hebben. En daar waar een maximum snelheid van 50 km/uur geldt, moeten we er voor zorgen dat die snelheid niet overschreden wordt. Dat is voor een deel zelfdiscipline van alle Wassenaarse chauffeurs, voor een deel de inrichting van de weg en voor een deel handhaving, ofwel bekeuren bij overtreding.

Maar een belangrijkere discussie komt nu op ons af. En die gaat eigenlijk vooral over onze fietspaden.

Fietspaden

De afgelopen 10 jaar is het gebruik van onze fietspaden erg veranderd. Er wordt veel meer gebruik van gemaakt. Het wordt er gewoon drukker. Klinkt een beetje vreemd als je het zo zegt. Maar het is wel zo.

Maar niet alleen dat, de gebruikers van de fietspaden gaan steeds meer verschillen. Met name snelheidsverschillen nemen toe doordat elektrische fietsen populair zijn geworden. Maar ook steeds meer bakfietsen zijn op de fietspaden te vinden. En een deel van de scooters. De verwachting is dat het gebruik van fietspaden verder toeneemt. En daarmee ook het aantal ongelukken. Vooral daar waar de fietspaden smal zijn. Je moet dus echt goed nadenken over veiligheid en de inrichting van onze wegen. Bredere fietspaden? Of zijn er, bij 30 km/u wegen, ook andere oplossingen? Bij 30 km/u wegen fietsers en auto’s die gebruik maken van dezelfde weg? Steeds meer onderzoek geeft aan dat er dan juist minder ongelukken gebeuren. Omdat er meer ruimte is. Het klinkt onlogisch, maar we willen er gewoon meer van weten. 

HartvoorWassenaar

Voor ons is verkeer en veiligheid echt iets waar we goed over moeten nadenken. Voorlopig zijn we daar niet klaar mee. En dan staan, zoals altijd, onze drie vragen weer voorop:

Wat wil de Wassenaarder?

Is het goed voor de Wassenaarder?

Is het goed voor Wassenaar?

Verkeer is voor ons een strategisch en belangrijk onderwerp. Daarom:

Maak jouw HartvoorWassenaar nog sterker!!

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. Het klopt

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top