Skip to content
Fotocredit: PR

Recreatie in Meijendel uitgebreid zonder vergunningen

Hart voor Meijendel
15 mei 20234 minute read

Midden in Natura 2000 gebied Meijendel, heeft Dunea in tien jaar tijd de recreatie enorm uitgebreid. Zonder de benodigde vergunningen Wet Natuurbescherming. Dunea heeft in deze periode een nieuw bezoekerscentrum, speelbos Monkeybos, de Duincampus en uitkijktorens aangelegd zonder de gevolgen van meer recreatie voor de natuur te onderzoeken. Ze wil nu een grote waterspeeltuin aanleggen en het hart van de vallei als recreatieve Poort tot Nationaal Park Hollandse Duinen inzetten om ook landelijk publiek aan te trekken. d’ Engelbronner, woordvoerder Stichting Hart voor Meijendel: “Dunea lijkt hard op weg om Meijendel om te bouwen tot een gratis pretpark met het thema natuur”.

d’ Engelbronner licht toe: “Speelbossen zijn natuurlijk geweldig, maar ze moeten op een andere plek worden aangelegd, niet midden in Natura 2000. Dit is onze meest bijzondere en kwetsbaarste natuur, die moeten we beschermen in plaats van inzetten voor massarecreatie. De wet is hier duidelijk over. Zonder vergunning mag dit niet. Natura 2000 gebied is Europeesrechtelijk beschermd en toevertrouwd aan de zorg van Dunea. Om die reden hebben we om handhaving verzocht. Dunea is een waterbedrijf dat statutair verplicht is om natuur te beschermen en te behouden. We vragen ons oprecht af waarom Dunea niet voor de natuur opkomt, waar ze voor verantwoordelijk is.”

De Omgevingsdienst bevestigt dat er geen vergunning voor het Monkeybos is, maar vindt de uitbreidingen van de recreatie vooralsnog geen probleem omdat het gebied al verslechterd was en het speelbos geen extra publiek zou trekken. d’ Engelbronner: “Dit is echt raar. Als je een gebied aantrekkelijker maakt en voor meer doelgroepen voorzieningen aanlegt, komen hier toch automatisch meer mensen op af? Zeker in een drukke Randstad waar de recreatiemogelijkheden beperkt zijn. Uit de provinciale onderzoeken, waaronder een recent uitgevoerd draagkrachtonderzoek, blijkt dat de bezoekersaantallen inmiddels verdrievoudigd zijn naar 3 miljoen. Bovendien komen bezoekers heel vaak met de auto, omdat parkeren in het hart gratis is. Dit heeft natuurlijk effect op de natuur, maar dat wordt niet meegenomen.”

“Het lijkt erop dat de Omgevingsdienst door Dunea onjuist is geïnformeerd. Volgens Dunea zijn de bezoekersaantallen in Meijendel in 12 jaar tijd beperkt gestegen van 1 naar 1,1 miljoen. Dunea baseert zich hiervoor echter op achterhaalde en onjuiste autotellingen uit de oude situatie in 2010 en najaar 2016. Maar in najaar 2016 was Meijendel afgesloten wegens werkzaamheden, waardoor er alleen op de Kievietsduin geparkeerd kon worden. In deze periode kwamen er dus veel minder bezoekers. Andere jaren ontbreken of zijn uitgesloten vanwege corona drukte. We hebben Dunea gevraagd hoe het kan dat ze met andere getallen rekent dan de provincie. Maar haar actuele autotellingen maakt Dunea, ondanks herhaalde verzoeken, niet openbaar.”

d’ Engelbronner: “De provincie heeft vastgesteld dat het slecht gaat met grote delen van de natuur in Meijendel, ook in de Vallei. Dit betekent dat ook daar de recreatie dringend in balans met de natuur moet worden gebracht. Dunea zou samen met de provincie haar energie moeten steken in het ontwikkelen van de bufferzone rondom het gebied, waar ruimte moet komen voor sport en spelen. Zo blijft Natura 2000 Meijendel een rustzone voor de dieren en natuurliefhebbers. Dat kunnen uiteraard ook families met kinderen zijn, die wandelend of fietsend komen genieten van de bijzondere natuur.”

Mocht hieraan geen gevolg worden gegeven, dan zal Hart voor Meijendel de stap naar de rechter moeten maken. Dunea wordt dan de mogelijkheid geboden om de rechter uit te leggen waarom zij van mening is dat zij als natuurbeheerder midden in een kwetsbaar Natura 2000 gebied de recreatie op grote schaal mocht uitbreiden zonder wettelijke vergunningen.

Wilt u ons steunen in deze rechtszaak voor de natuur? Elke financiële bijdrage is van harte welkom via:

NL61ABNA 0110882490 t.a.v. Stichting Hart voor Meijendel. Wij hebben een ANBI-status, uw donaties zijn aftrekbaar voor de belasting.

Tags

Hart voor MeijendelMeijendelrecreatieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top