Ga naar hoofdinhoud

Wassenaarse VVD: praktisch verduurzamen met zonnepanelen

19 mei 20232 minute read

We staan met zijn allen voor de grote opgave om te verduurzamen. De Wassenaarse VVD wil niemand dwingen, maar inwoners en ondernemers helpen bij deze grote maatschappelijke uitdaging. Wat ons betreft kan de gemeente daarbij met name informeren, stimuleren en faciliteren. Een eenvoudige manier van verduurzamen is zonnepanelen plaatsen, door zelf energie op te wekken, hoeft dat op andere plekken niet te gebeuren met fossiele brandstoffen.

Zonnepanelenbeleid

Zo werd in de vorige raadsperiode de zonnepanelenregelgeving vereenvoudigd, zodat het makkelijker zou worden om zonnepanelen te plaatsen. Inmiddels begrijpen wij van steeds meer Wassenaarders dat in veel gevallen het juist moeilijker is geworden om zonnepanelen te leggen. Dit doordat het onder andere in de praktijk strenger getoetst zou worden – ook in relatie tot welstand – dan de bedoeling is. Dit vergt nader onderzoek en de Wassenaarse VVD wil hierover zo snel mogelijk met het college en collega raadsleden in gesprek.

Standpunt Wassenaarse VVD

Matthijs Stekelenburg. Fotocredit: PR

VVD-raadslid en woordvoerder duurzaamheid Matthijs Stekelenburg: “Als deze regeling het juist moeilijker maakt om zonnepanelen te plaatsen, waardoor onze verduurzaming vertraging oploopt, dan moeten we samen kijken met ambtenaren, college en (maatschappelijke) instanties, hoe we deze regeling passender kunnen maken zodat deze in de praktijk doet wat destijds beoogd is.”

Ja, mits houding

Voor de Wassenaarse VVD is het van groot belang dat er in de beoordeling vanuit de gemeente sprake moet zijn van een ‘Ja, mits houding’ in plaats van een ‘Nee, tenzij houding’. Ook geldt hierbij dat er voor woningen die onder beschermd dorpsgezicht vallen er voldoende perspectief moet zijn om binnen de eerder genoemde regels (die hiervoor voldoende ruimte zouden moeten bieden) verantwoorde verduurzaming mogelijk moet zijn. Als Wassenaarse VVD zullen we bij de interpretatie hiervan scherp kijken naar de juiste balans hierin zodat we ‘en-en’ in dit kader nastreven.

Vragen of opmerkingen? Je kunt Matthijs mailen op mstekelenburg@wassenaar.nl

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top