Skip to content

Wassenaar VVD: soms is specialistische jeugdzorg gewoon nodig!

25 mei 20232 minute read

Wat zou het mooi zijn als alle kinderen in Wassenaar zonder problemen en altijd gelukkig op kunnen groeien. Maar helaas, constateert de Wassenaarse VVD, is dit niet de werkelijkheid. Veelal zijn het kleine problemen waardoor het even niet goed gaat. Dit kan meestal in eigen kring, soms met wat hulp, opgelost worden. In Wassenaar hebben we o.a. de Schooladviesdienst, Centrum voor jeugd en gezin, praktijkondersteuner jeugd, Jeugd en Jongerenwerk en de speciale jeugd wijkagent die hierbij helpen. Dit is laagdrempelig en voor iedereen beschikbaar.

Af en toe zijn de problemen erger wanneer in een gezin ook nog andere zaken (financieel, scheiding, drank of drugs) spelen of wanneer een kind een complexer probleem heeft (anorexia, in aanraking met justitie). Dan kan er specialistische hulp worden ingezet. Deze hulp wordt door Wassenaar ingekocht in regionaal verband. Samen met 10 andere gemeenten maken we gebruik van het Servicebureau Jeugd Haaglanden (bezoek eens hun website: https://sbjh.nl).

Monique van Deursen. Fotocredit: PR

Raadslid Monique van Deursen: “Uiteraard is het van belang dat de inzet van de specialistische zorg adequaat en efficiënt gebeurt. Immers het doel is om zo min mogelijk kinderen met jeugdhulp te hebben.” Hoe eerder we een juiste analyse maken en de juiste zorg wordt geleverd hoe beter het is voor de jeugd en voor de betaalbaarheid van de jeugdzorg.

Ieder jaar worden de jaarstukken van het Servicebureau ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze zijn in de commissie Mens en Maatschappij behandeld. Zo kunnen we als raadsleden goed zien wat er gedaan wordt en wat er door het Servicebureau uitgegeven wordt aan de organisatie. Het Servicebureau verricht hun werkzaamheden goed, maar de kosten stijgen wel elk jaar. Uiteraard is veel duurder geworden, maar als Wassenaarse VVD willen we dat het beschikbare geld zo veel mogelijk wordt besteed aan hulp voor de jeugd en niet aan organisatiekosten. 

Regelmatig is er overleg van raadsleden van de aangesloten gemeenten over de gang van zaken bij het Servicebureau. Begin juni zal een bijeenkomst plaatsvinden in Wassenaar, waarin we met elkaar in overleg gaan over de werkzaamheden van het Servicebureau, over wat er nog te verbeteren valt en wat de gevolgen zijn van het onlangs afgesloten jeugdzorgakkoord.

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een email aan mvandeursen@wassenaar.nl

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top