Ga naar hoofdinhoud

PvdA: geen woorden maar daden

8 juni 20232 minute read

Vorige week is het onderzoek naar de bestuurscultuur van Wassenaar openbaar gemaakt. Het rapport geeft een overzicht van hetgeen zich recent en in de afgelopen jaren heeft voorgedaan in de Wassenaarse politiek.  In het rapport is niets te herleiden tot specifieke personen. Een insteek die door alle fractievoorzitters is onderschreven.

Voor velen die de Wassenaarse politiek al langer volgen waren de conclusies geen verrassing en zijn die in algemene zin ook terug te vinden in eerdere rapporten over de bestuurskracht van Wassenaar. Volgens het rapport voldoet de onderlinge omgang niet aan de eigen normen en codes en is er sprake van gebrek aan onderling respect. Opvallend en relatief nieuw is dat prominent gevoelens van sociale onveiligheid naar voren komen. Dat was eerder niet zo. De opdracht aan de opstellers was niet om deze signalen te onderzoeken en vast te stellen. Het enkele feit dat dit wordt aangegeven betekent wat ons betreft urgentie om te zorgen voor een sociaal veilige omgeving voor iedereen.

De fractie van de PvdA is van mening dat het rapport een herkenbaar beeld geeft van de wijze waarop de bestuurscultuur in Wassenaar zich heeft ontwikkeld en waar we nu staan. Het rapport biedt de basis voor elke bestuurder in Wassenaar om te reflecteren op de eigen rol en wat hij of zij daarin ten goede kan veranderen. Wat ons betreft gaat het niet alsnog om waarheidsvinding, om het bepalen van schuld en boete, maar om het met elkaar zorgdragen voor een politiek klimaat waarbij de inhoud centraal staat en waar we gezamenlijk de grenzen bewaken van wat is toegestaan. Net als bij sport hoort emotie ook bij politiek. Politiek doet er toe, gaat om inrichting van onze samenleving, heeft meestal directe invloed op de levens van mensen. Raads- en commissieleden zijn de politiek ingestapt om hun ideeën en idealen te verwezenlijken. Niets menselijks is hen vreemd.

Mede daarom kan een debat pittig zijn. En wat ons betreft mag dat ook. Maar zoals de onderzoekers concluderen moet het daarna ‘klaar’ zijn. Het is nu aan allen in het politiek bestuur van Wassenaar om de bestuurscultuur in Wassenaar te verbeteren, de grenzen met elkaar te bewaken, het verleden waar dat kan te laten rusten en vooruit te kijken in het belang van de zelfstandigheid van ons mooie dorp en haar inwoners. Geen woorden maar daden!

De PvdA fractie

Henri van Smirren en Marvin van der Nat

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top