Ga naar hoofdinhoud

HartvoorWassenaar: Nu weten we het!

10 juni 20234 minute read

HartvoorWassenaar heeft samen met GroenLinks en Lokaal Wassenaar! 10 zetels in de Wassenaarse gemeenteraad. Met de VVD vormden deze partijen op 28 juni 2022 een coalitie. Op 30 november 2022 stapte de VVD uit de coalitie.

Vertrouwen

Het uit de coalitie stappen van de VVD, met 5 zetels even groot als HartvoorWassenaar,  was natuurlijk een voor Wassenaar onaangename ontwikkeling. De verkiezingsuitslag liet duidelijke winnaars zien en de Wassenaarse kiezers hadden zich uitgesproken. Het negeren van de kiezer wekt dan ook niet veel vertrouwen. 

Afscheid

Maar het was vooral een Wassenaar onwaardig afscheid van de ex-wethouder van de VVD tijdens de raad van 13 december j.l., die de landelijke pers bereikte en daarmee veel schade aanrichtte.

Het maakte wederom dat een stevig incident aan de rij van incidenten van de afgelopen jaren moest worden toegevoegd.

Waarheid

Belangrijk is dat de drie wethouders en de burgemeester zeer nadrukkelijk een andere mening hebben dan de uitspraken van de ex-wethouder, over hoe de collegevergaderingen verliepen. Zij herkennen zich niet in het beeld dat  in haar afscheidsspeech is neergezet.

De feiten spreken voor zich. Er is gedurende de hele periode nooit door wie van de wethouders tegen een voorstel gestemd. Alle vergaderingen zijn op tijd afgerond.  Nauwelijks een teken van een “vecht” college. Bovendien, tijdens de vergaderingen is de sfeer niet als bedreigend of intimiderend ervaren. Wanneer dat wel zo was geweest, dan zou de burgemeester als voorzitter van het college, zoals hij heeft verklaard, ingegrepen hebben.

Wie van de drie?

Het is ook bijzonder naar dat de ex-wethouder nog steeds weigert te verklaren wie van de zittende wethouders zij bedoelde. Wie van de drie? In ieder geval twee wethouders hebben daar last van.

Het onderzoek

Toch hebben de uitlatingen van de ex-wethouder de burgemeester er toe aangezet om een inventariserend onderzoek te laten uitvoeren naar de bestuurscultuur in Wassenaar.

Dat onderzoek is deze week afgerond en we hebben er kennis van genomen.

Wat er in staat is een opsomming van wat een aantal mensen gezegd heeft en de geschiedenis van incidenten zoals die de laatste jaren zich heeft voorgedaan.

Eigenlijk niets nieuws onder de zon. Iedereen heeft anoniem zijn of haar beklag kunnen doen. En waarheidsvinding? Die werd expliciet uitgesloten. Kost wel € 45.000. Het zoveelste onderzoek wat weinig oplevert.

Welke rol?

In onze fractie hebben we uitgebreid nagedacht over de vraag wat zou zijn gebeurd wanneer de ex-wethouder geen “bijzonder” optreden in de raad had opgevoerd.

Dan zouden we geen onderzoek hebben gehad en geen onderzoeksrapport hebben gekregen. Maar de “aanleiding” van het onderzoek mocht niet onderzocht worden. Die waarheid mocht niet boven tafel komen. Daar was de burgemeester heel halsstarrig in. Wij vinden dat heel bijzonder. 

Maar we hadden ook zelfreflectie van de burgemeester verwacht. Hij is nu 4 jaar burgemeester. Welke rol heeft hij hier gespeeld? Wat was zijn motivatie om dit te doen? En waarom heeft hij zijn eigen rol niet in het onderzoek betrokken? We vinden hem een heel aardige man. Maar als de bestuurscultuur zo’n probleem is, waarom heeft hij niet eerder ingegrepen?

Het rapport

Wat moeten we met dit rapport? we kunnen er niet zo veel mee. Wassenaar wordt er niet beter van. 

HartvoorWassenaar

Wat wij van HartvoorWassenaar voor ogen hebben is wat we al jaren doen. Het gaat ons om de inhoud. We zijn oprecht, we hebben een visie voor Wassenaar. Een visie die Wassenaar beter maakt. We praten veel met bewoners en leggen veel uit via de kranten. We zijn er voor ieders belang. En voor het belang van alle Wassenaarders samen.

Het heeft er voor gezorgd dat vorig jaar de kiezers van Wassenaar HartvoorWassenaar tot winnaar hebben gemaakt. 

Over twee en een half jaar zijn er weer verkiezingen.

We blijven ons best doen. Maak jouw HartvoorWassenaar nog sterker.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide, het klopt

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top