Ga naar hoofdinhoud

Bestuurscultuur en ‘ongehoorde’ journalistiek

Roy Pillen
13 juni 20232 minute read

In De Wassenaarse Krant van vorige week (9-6-’23) werd verslag gedaan van het Berenschot onderzoek naar de bestuurscultuur en sociale veiligheid in Wassenaar. Tevens werd in de krant verslag gedaan van de raadsvergadering van 6 juni jl.. Specifiek over het herinrichten van de Schouwweg Noord & Storm van ’s Gravenzande Zuid en het weghalen van de fietspaden. Uitgebreid kwam de inbreng van enkele insprekers, raadsleden en de wethouder aan de orde.

Aangezien het de herinrichting van de Storm en Schouwweg betrof, zou je verwachten dat ook verslag zou worden gedaan van de inbreng vanuit de betreffende buurverenigingen. Een betoog dat zich niet beperkte tot een onderbouwing van de belangen vanuit de bewoners maar vooral ook een beroep deed op fatsoenlijke Wassenaarse politiek. Nu eens niet het geschil opzoeken maar de focus leggen op de positieve energie van ons, ondernemende, dorp.

De oproep om gezamenlijk de schouders onder het Herinrichtingsproject te zetten sloot goed aan bij het dorps-breed gedragen belang van ‘Verkeersveiligheid’ en de ‘30 KM inrichting van de Wassenaarse wegen’. Echter, de inhoudelijke argumenten vanuit de buurtverenigingen kwamen in het artikel nauwelijks aan de orde. Zoals het verweer van de opposanten wel uitgebreid aan de orde kwam zonder een kritische beschouwing op de aangedragen onderzoeken, steekproeven en uitspraken… Daarmee draagt De Wassenaarse Krant bij aan onjuiste beeldvorming, negatieve sentimenten en, wellicht het meest schadelijk, cynisme rond en in de plaatselijke politiek.

Kortom, DWK dient zich bewust te zijn van haar rol en de maatstaven die haar eigen branchevereniging NVJ aan haar stelt. Het zou goed zijn als vanuit De Wassenaarse Krant de NVJ-spelregels voor de journalistiek wat meer serieus worden genomen. Het vertegenwoordigen van het geluid van ‘boos’ Wassenaar wordt soms wel erg dominant ingevuld. Dat is jammer. Van de plaatselijke krant mag verwacht worden dat ze op objectieve wijze een journalistieke bijdrage levert met onder meer als inzet een saamhorige cultuur in Wassenaar. En, niet tot voedingsbron dreigt te verworden van een cultuur dat zich manifesteert als een soort alternatieve ‘Hindermacht van Wassenaar’.

Roy Pillen, bestuurskundige en BBW’er: Bezorgde Bewoner van Wassenaar

Tags

IngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top