Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Leger des Heils W&G Noordwest realiseert 31 Wonen Plus plekken in voormalig O&O-gebouw in Wassenaar

13 juni 20233 minute read

In het voormalig O&O-gebouw aan de Zonneveldweg in Wassenaar realiseert Leger des Heils W&G Noordwest 31 Wonen Plus plekken. De Wonen Plus plekken zijn bedoeld voor mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben bij de terugkeer naar zelfstandig wonen. De gemeente Den Haag, gemeente Wassenaar en het Leger des Heils tekenden op 7 juni 2023 een samenwerkingsovereenkomst voor het realiseren van de woonplekken.

Het Leger des Heils werkt op dit moment aan het gereedmaken van het pand. Naar verwachting zullen de bewoners er eind 2023 intrekken. De samenwerkingsovereenkomst werd namens gemeente Den Haag ondertekend door wethouder Kavita Parbhudayal (Werk, Wijken en Dienstverlening), namens gemeente Wassenaar door wethouder Ritske Bloemendaal (Sociaal Domein, Wonen en Onderwijs) en namens Leger des Heils W&G Noordwest door regiodirecteur Marc Verberg.

Wethouder Ritske Bloemendaal van gemeente Wassenaar: “De Wonen Plus locatie biedt een stabiele basis aan kwetsbare mensen die hard werken om op hun eigen manier een prettig leven te leiden en mee te doen in de maatschappij. Dankzij de ondersteuning van het Leger des Heils worden er nu 31 nieuwe plekken aangeboden in onze gemeente en wordt deze woonvorm zorgvuldig gerealiseerd. We dragen er zorg voor dat dit voor de buurt soepel verloopt en zien deze voorziening als een aanwinst voor Wassenaar.”

Wethouder Kavita Parbhudayal van gemeente Den Haag: “Gemeenten staan voor grote maatschappelijke opgaven en hebben elkaar nodig om die succesvol aan te pakken, zoals ook goede buren elkaar kunnen helpen. Door over grenzen heen te kijken en samen te werken, bereiken we méér. Daarom ben ik ontzettend blij met deze nieuwe voorziening in Wassenaar, een tastbaar resultaat van onze regionale 
samenwerking. Ik wens alle nieuwe bewoners op deze mooie plek heel veel levensgeluk toe.’’

Invulling geven aan regiovisie ‘Samen bouwen aan maatschappelijk herstel’

De vijf gemeenten in de regio Haaglanden (Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer) hebben afgesproken dat inwoners die kampen met mentale gezondheidsproblemen of verslaving, zo dicht mogelijk bij huis ondersteund worden. Dit is beschreven in de regiovisie 
‘Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022-2025 – Samen bouwen aan maatschappelijk herstel’. Als er toch meer nodig is dan ondersteuning thuis, wordt er gezorgd voor een plek in een begeleid- of beschermd wonen voorziening. Veel van de begeleideof beschermde woonplekken zijn nu in Den Haag. Daarom wordt gewerkt aan een betere verdeling over de regio. Dit betekent niet dat elke gemeente alles in huis moet hebben. Maar wel dat de gemeenten goed met elkaar moeten blijven 
samenwerken om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen.

Toekomstige bewoners van het voormalig O&O-gebouw

De toekomstige bewoners van het voormalig O&O-gebouw hebben straks allemaal een zelfstandig appartement, met een eigen keuken en badkamer. Ze betalen huur en gaan overdag naar hun werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Ze krijgen een paar uur per week begeleiding van het Leger des Heils en eventuele andere hulpverleners. Er is dus geen sprake van 24-uursbegeleiding, maar van ondersteuning op maat.

Marc Verberg (regiodirecteur Leger des Heils W&G Noordwest): “Met deze nieuwe Wonen Plus locatie krijgen de bewoners de kans om te werken aan herstel van het gewone leven en aan een nieuw toekomstperspectief. We zijn dankbaar dat we in nauwe samenwerking met gemeente Wassenaar en gemeente Den Haag in de regio zorg en begeleiding gaan bieden aan deze mensen.”

Tags

31 Wonen Plus plekkenGemeenteOenO gebouwWassenaarZonneveldweg
Gerelateerde artikelen
Back To Top