Ga naar hoofdinhoud
Archieffoto. Fotocredit: Dunea

Dunea zoomt in op alternatieve drinkwaterbronnen voor de toekomst

22 juni 202346 second read

Klimaatverandering en bevolkingsgroei maken het nodig dat Dunea meer drinkwater moet produceren. Voor de korte termijn kan dit deels uit het bestaande systeem van rivieren en duinen, maar voor de periode ná 2030 is een nieuw, aanvullend drinkwatersysteem nodig. Dit zijn onderdelen van de grote opgave van Dunea, waaronder ook het stimuleren van bewust en duurzaam watergebruik valt.

Sinds juni 2022 loopt er een m.e.r.-procedure om ruimte en vergunningen te krijgen voor nieuwe bronnen en zuiveringen buiten de duinen. Op 1 juni 2023 is het NRD-Variantenrapport gepubliceerd, dat een toelichting geeft op de alternatieven voor nieuwe drinkwaterbronnen die verder onderzocht worden: het gebruik van regionaal oppervlaktewater, brak grondwater en zeewater, en de extra inname van water uit rijkswateren (grote rivieren). Het rapport ligt ter inzage tot en met donderdag 13 juli 2023. Naar aanleiding van de publicatie organiseert Dunea informatiebijeenkomsten op dinsdag 20 en donderdag 22 juni 2023.

Ga voor meer informatie en de publicatie naar: www.dunea.nl/omgevingsproces(externe link)

Tags

DrinkwaterdrinkwaterbronnenDuneaRapportWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top