Ga naar hoofdinhoud

Gemeente, biedt nu perspectief aan ondernemers aan De Wassenaarse Slag!

30 juni 20232 minute read

Het strand van De Wassenaarse Slag is net als Meijendel en het Panbos onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Het is een van de mooiste duingebieden van Nederland en kent als Natura 2000-gebied een hoge beschermingsgraad. Het duingebied maakt tevens deel uit van een belangrijk waterwingebied dat in beheer is van Dunea. Het strand en het duingebied vervullen een belangrijke rol bij onze kustbescherming. Voor die rol is dan weer het Hoogheemraadschap Rijnland verantwoordelijk.

De gemeente Wassenaar is geen eigenaar van de gronden, maar pacht een en ander van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Al generaties lang verhuurt de gemeente de gronden op basis van meerjarige huurcontracten aan beheerders van de parkeerplaatsen, de kiosken op de afrit, de surfclub, de reddingsbrigade, de zeilvereniging en aan de paviljoenhouders. Het is daarmee voor de gemeente een inkomstenbron om het onderhoud en beheer van het strandgebied te bekostigen.

Het Hoogheemraadschap Rijnland wil met ingang van 2024 een verplaatsing van de strandpaviljoens verplichten in de richting van de zee. De nutsvoorzieningen op het strand, die aangelegd en betaald zijn door de exploitanten, moeten worden aangepast. Dat kost geld. Daarenboven zijn er al jaren discussies over de verduurzaming van de nutsvoorzieningen, een verbeterde uitstraling en een hogere kwaliteit van het strand en de continuïteit van de bedrijven aan De Wassenaarse Slag.

De diverse huurcontracten met ondernemers aan De Wassenaarse Slag lopen in 2027 af.

Zolang de ondernemers in onzekerheid verkeren over voortzetting van hun onderneming, is er geen gunstig ondernemersklimaat. De ondernemers zijn bereid te investeren, maar hebben een minimale investeringshorizon van 10 jaar nodig om te kunnen blijven investeren. Het is dus voor deze ondernemers van essentieel belang is dat hen tijdig perspectief wordt geboden op voortzetting van hun onderneming. Wij pleiten dan ook om de contracten tussentijds aan te passen. Dat kan ook prima, want de huidige contracten bieden die mogelijkheid.

Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) heeft inmiddels aangekondigd een amendement voor te bereiden dat het college opdraagt de huurcontracten te sluiten met ondernemers aan De Wassenaarse Slag met ten minste 10 jaren en bedrijfsoverdrachten onder gebruikelijke voorwaarden toe te staan. Afwachten op een strandvisie en een strandplan duurt zeker te lang.

DLW is er voor alle inwoners, maar ook voor ondernemers!

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Tags

Democratische Liberalen WassenaarGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top