Ga naar hoofdinhoud
Archieffoto. Fotocredit: Herman van der Woude

Vernieuwing centrum splijt gemeenteraad

30 juni 20232 minute read

De gemeenteraad toonde zich verdeeld over de plannen voor de vernieuwing van het dorpscentrum. Een krappe meerderheid gaf groen licht voor het reserveren van nog eens 3,8 miljoen euro voor het opknappen van het centrum. Tijdens de bespreking van de Kadernota ontstond een discussie tussen de coalitiepartijen en de oppositie over die kosten en de interpretatie ervan. De Kadernota, die dinsdagavond werd vastgesteld, vormt het uitgangspunt voor de meerjarenbegroting 2024-2027.

In de kadernota stelde het college voor om de onroerendezaakbelasting (ozb) in de periode 2024-2025 niet te verhogen, wat positief werd ontvangen door de raadsleden. Echter, over de kosten voor de vernieuwing van het dorpscentrum ontstonden verschillende interpretaties. Het college had 3,8 miljoen euro opgenomen in de kadernota, boven op een eerdere investering van twee miljoen euro. De oppositiepartijen dachten dat 3,8 miljoen euro het totale bedrag zou zijn, maar ontdekten dat in totaal 5,8 miljoen nodig was voor het centrumplan.

Hart voor Wassenaar diende een amendement in om het bedrag van 3,8 miljoen uit de kadernota te halen, maar het amendement werd met 11 stemmen tegen verworpen door de gemeenteraad. De oppositiepartijen Hart voor Wassenaar, Lokaal Wassenaar en GroenLinks keerden zich tegen het reserveren van nog eens 3,8 miljoen euro voor het project. Ze waren van mening dat eerst sprake moet zijn van een concreet plan voordat er zoveel geld wordt gereserveerd, maar kwamen daarvoor een stem tekort.

Dat leidde tot een procedureel dispuut. Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar) voerde aan dat een lid van de VVD-fractie zich zou moeten onthouden van stemming omdat deze een pand bezit in het centrum en daarom ‘direct belanghebbende’. De voorzitter van de raad, burgemeester De Lange, ging daar niet in mee. Hendrickx kondigde daarop aan de rechtmatigheid van het besluit te willen toetsen. Of dit een vervolg krijgt zal blijken. De burgemeester deelde zijn eigen vooruitblik en sprak de wens uit om met de gemeenteraad op een goede manier naar het zomerreces toe kunnen. Dat zal komende dinsdag blijken, als de gemeenteraad voor haar laatste raadsvergadering bijeenkomt voordat het met zomerreces gaat.

Tags

CentrumplanGemeenteraadGemeenteraadsvergaderingKadernotaWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top