Skip to content

PvdA: Artikel 1 van de Grondwet straks zichtbaar in raadhuis

5 juli 20232 minute read

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Wassenaar op initiatief van de PvdA en D66 een motie aangenomen waarin artikel 1 van de grondwet zichtbaar in raadhuis de Paauw wordt gemaakt. Het artikel is recentelijk aangepast en nu worden ook handicap en seksuele gerichtheid specifiek in artikel 1 genoemd.

Artikel 1 luidt “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

PvdA commissielid Marvin van der Nat. In navolging van andere gemeenten hebben we gemeend ook in Wassenaar aan het College te vragen dit artikel in  raadhuis de Paauw zichtbaar te laten zijn. In het nieuwe artikel wordt specifiek ook nu handicap genoemd en dat is niet voor niets. Veel mensen met een beperking ondervinden nog dagelijks dat het niet vanzelfsprekend is om mee te kunnen doen in onze samenleving ondanks de vaak goed intenties.

Raadslid en fractievoorzitter Henri van Smirren; “Een kunstenaar zal worden gevraagd om de tekst zichtbaar te laten zijn. Dat kan met licht of in vaste vorm, dat is de vrijheid van de kunstenaar. Waarom artikel 1 en niet ook andere artikelen? Henri: Artikel 1 geeft aan hoe wij in Nederland willen leven in een samenleving waarin iedereen meetelt en gelijkwaardig wordt tegemoet getreden. De overheid en dus ook een gemeente heeft daarin in beleid en uitvoering een belangrijke taak. Politici moeten daarin voorbeeldgedrag tonen. Vandaar dat we voor de tekst van artikel 1 kiezen. We hebben ook het College gevraagd te bezien of een dergelijke tekst in het centrum te laten terugkomen. Dat gaan we opknappen dus dat kan dan mooi worden meegenomen!

Henri besluit: het aannemen van de motie is wat mij betreft een goede afsluiting van een intensief jaar in de Wassenaarse politiek. Nu breekt het zomerreces aan. Even geen politiek. Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie!”

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top