Skip to content
Op de foto van links naar rechts: Otto Altmann (voorzitter); Boudewijn vn der Gronden (bestuurslid); notaris Ohmann; Jean Schneiders (penningmeester). Fotocredit: PR

Stichting Vrienden Kunstgroep Wassenaar opgericht

Kunstgroep Wassenaar
6 juli 202343 second read

Afgevaardigden van het bestuur van de Kunstgroep Wassenaar, Boudewijn van der Gronden, Otto Altmann en Jean Schneiders hebben bij notaris Ohmann een stichting opgericht.

Het doel van deze “Stichting Vrienden Kunstgroep Wassenaar” is om kansen te creëren, voor kunst in de regio in het algemeen en Wassenaar in het bijzonder. Voor het stimuleren van jong talent in diverse disciplines en het bevorderen en promoten van culturele initiatieven in Wassenaar in de ruimste zin van het woord. Het doet dat het liefst in samenspraak en samenwerking met lokale instellingen, instanties en Gemeente Wassenaar. Zo moet de galerie in de monumentale Molen en de bijbehorende tuin een ontmoetingsplaats worden voor kunstliefhebbers en kunstenaars uit diverse disciplines.

Advies, overdracht van ervaring, kennis, en kunde zijn de trefwoorden. Een stichting met een ANBI status kan het geschikte instrument zijn, om in de toekomst de benodigde fondsen te kunnen werven.

Tags

KunstKunstgroep WassenaarOprichting stichtingStichting Vrienden KunstgroepWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top