Ga naar hoofdinhoud

HartvoorWassenaar: School in park Deijleroord?

8 juli 20232 minute read

Afgelopen raadsvergadering mochten wij ons buigen over het voorstel een school voor ca. 500 leerlingen te bouwen in park Deijleroord. De scholen St Jan Baptist en St Jozef willen fuseren en zich vestigen in één gebouw. Het is aan de gemeente daar een geschikte locatie voor beschikbaar te stellen. Daartoe lag er een startnotitie, waarmee het zoekgebied voor de nieuw te bouwen school is beperkt tot park Deijleroord.

Het bestemmingsplan laat bouwen in het park niet toe. Het is ook strijdig met de structuurvisie en de groen- en watervisie. Wil je op zo’n locatie bouwen dien je daar een zéér goede argumentatie voor te hebben, en je baseren op goed onderzoek. Echter, het locatieonderzoek waarop wij de beslissing dienden te nemen is wat Hart voor Wassenaar betreft ver onder de maat! Het slaat alle principes van goed onderzoek in de wind. Het is een subjectief en vooringenomen pamflet!

Het park wordt door de buurt goed benut door spelende kinderen en wandelaars. Het is niet, zoals sommigen beweren, een hondentoilet of een treurig grasveld. HartvoorWassenaar zet zich ten volste in voor het behoud van groen. De bouw van deze school betekent dat er weer een stuk groen verloren gaat. Tussen 1996 en 2017 nam het bebouwde terrein in Wassenaar toe met 50 hectare, blijkt uit de cijfers bodemgebruik van het CBS. 50 hectare! Groen dat nooit meer terugkomt.

En ondertussen wordt het in Wassenaar Noord ook steeds drukker. Hieronder een opsomming van enkele van de projecten die wij in de afgelopen jaren voorbij zagen komen:

  • Bellesteijn
  • O&O gebouw
  • Den Deijlschool
  • Stompwijckstraat
  • Schooltje Bruintje Beer
  • Schooltje ’t Hummeltje
  • Project Oostdorp
  • Gezondheidscentrum st. Jozefkerk

En nu dus ook nog de gefuseerde school van SKOW, plus mogelijk dan óók nog twee woningbouwprojecten op de locaties van de huidige scholen. En ondertussen is de verkeersproblematiek Rozenplein nog steeds ongekend, komt Valkenhorst steeds dichterbij en wordt de leefbaarheid in noord er met deze manische bouwdrift niet beter op. 

HartvoorWassenaar hoopt dat met het aanvullende verkeersonderzoek (a.d.h.v. amendement DLW) dat zal plaatsvinden de raad tot inkeer zal komen, en een andere locatie voor de school zal selecteren. Er zijn écht alternatieve locaties te bedenken voor de scholen om zich te vestigen, zonder teloorgang van groen. Alleen vergt het wellicht iets meer creativiteit.

HartvoorWassenaar is er voor alle Wassenaarders. Daarom: maak jouw HartvoorWassenaar nog sterker!

HartvoorWassenaar, Pasquale van Vliet-van Dijk

Solide. Het klopt

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top