Skip to content
Archieffoto. Fotocredit: Regio15/Herman van der Woude

Spectaculaire dronebeelden oefening Wassenaarse Reddingsbrigade

15 juli 20234 minute read

Dat goed samenwerken van belang is, heeft de Wassenaarse Reddingsbrigade afgelopen week ervaren. Eind juni vond een multidisciplinaire oefening plaats in samenwerking met o.a. buurtbrigades, KNRM, Politie en andere instanties. De casus was een aanvaring van een speedboot op een surfplank met 8 slachtoffers. De onderlinge samenwerking van de hulpverleningsinstanties stond hierin centraal. Een terugblik op deze oefening: Drone Kat heeft hier spectaculaire beelden van gemaakt. For English scroll down.

Op zaterdag 24 juni 2023 vond er een multidisciplinaire oefening plaats op het strand van de Wassenaarse Slag. Verschillende organisaties namen deel aan deze oefening, waaronder KNRM Katwijk, WRB, KRB, RAV Hollands Midden, RAV Haaglanden, Kustwacht en Politie Hollands Midden.

Het scenario dat werd gesimuleerd, betrof een speedboot die op een groot surfboard was gevaren en uiteindelijk in de problemen kwam. Hierdoor ontstonden er acht slachtoffers die dringend hulp nodig hadden. Het doel van de oefening was om de samenwerking en coördinatie tussen de verschillende hulpverleningsinstanties te verbeteren en te testen. De KNRM Katwijk, een ervaren en gespecialiseerd reddingsteam, werd gemobiliseerd om snel ter plaatse te zijn en de slachtoffers uit het water te halen.

De WRB (Wassenaarse Reddingsbrigade) en KRB (Katwijkse Reddingsbrigade) werkten nauw samen met de KNRM om de situatie onder controle te krijgen en de slachtoffers veilig aan land te brengen. De regionale ambulancevoorzieningen, RAV Hollands Midden en RAV Haaglanden, waren ook betrokken bij de oefening. Zij zorgden voor medische ondersteuning en transport van de gewonde slachtoffers naar het ziekenhuis, waarbij ze nauw samenwerkten met de andere hulpdiensten. De Kustwacht, verantwoordelijk voor de veiligheid en coördinatie op zee, speelde een cruciale rol bij het begeleiden van de reddingsoperatie en het waarborgen van de veiligheid van de betrokken partijen.

Ze werkten samen met de politie, in dit geval de Politie Hollands Midden, om de situatie te coördineren en eventuele verdere risico’s te minimaliseren. Deze multidisciplinaire oefening bood een waardevolle gelegenheid voor alle betrokken hulpverleningsinstanties om hun vaardigheden en samenwerking te verbeteren. Het belangrijkste doel was om ervoor te zorgen dat in geval van een daadwerkelijke noodsituatie alle betrokken partijen effectief kunnen samenwerken en snel kunnen handelen om mensenlevens te redden.

A multidisciplinary exercise

On Saturday, June 24, 2023, a multidisciplinary exercise was conducted at Wassenaarseslag Beach, involving various organizations such as KNRM Katwijk, WRB, KRB, RAV Hollands Midden, RAV Haaglanden, Kustwacht, and Police Hollands Midden. The scenario that unfolded involved a speedboat that had collided with a large paddleboard, resulting in a total of 8 casualties requiring assistance.

KNRM Katwijk, an experienced and specialized rescue team, was mobilized to quickly reach the scene and extract the victims from the water. The WRB (Wassenaar Rescue Brigade) and KRB (Katwijk Rescue Brigade) worked closely with KNRM to gain control of the situation and safely bring the victims ashore. The regional ambulance services, RAV Hollands Midden and RAV Haaglanden, were also involved in the exercise, providing medical support and transportation for the injured victims to the hospital. They collaborated closely with the other emergency services. The Coast Guard, responsible for safety and coordination at sea, played a crucial role in guiding the rescue operation and ensuring the safety of all parties involved.

They worked in conjunction with the police, specifically Police Hollands Midden, to coordinate the situation and minimize any further risks. This multidisciplinary exercise provided a valuable opportunity for all participating emergency services to enhance their skills and collaboration. The primary goal was to ensure that in the event of an actual emergency, all parties involved can work effectively together and respond swiftly to save lives.

Bron/source: Facebook WRB/Drone Kat/KNRM Katwijk

Tags

BeeldenDroneKNRMKustMultidisciplinairOefeningReddingsbrigadeWassenaarWassenaarse Reddingsbrigade
Gerelateerde artikelen
Back To Top