Skip to content

Diverse terinzageleggingen Omgevingsdienst Haaglanden

17 juli 20236 minute read

Omgevingsdienst Haaglanden heeft verschillende terinzageleggingen. 

Beschikking Wet natuurbescherming – Soortenbescherming

Op 29 juni 2022 heeft Omgevingsdienst Haaglanden een aanvraag om ontheffing geregistreerd als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.9, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan bestaande waterleidingen en het uitbreiden van de waterwincapaciteit van Winning 4 (locatie Wassenaarseslag) te Wassenaar en is aangevraagd namens Dunea N.V. De aanvraag betreft het opzettelijk verstoren van de rugstreeppad en zandhagedis alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rugstreeppad en zandhagedis. Ontheffing wordt gevraagd voor het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:

 • artikel 3.5, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk vangen en doden van de rugstreeppad (Epidalea calamita) en de zandhagedis (Lacerta agilis);
 • artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de rugstreeppad (Epidalea calamita) en zandhagedis (Lacerta agilis);
 • artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rugstreeppad (Epidalea calamita) en zandhagedis (Lacerta agilis);
 • artikel 3.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het anders dan voor verkoop onder zich hebben van de rugstreeppad (Epidalea calamita) en de zandhagedis (Lacerta agilis);
 • artikel 3.9, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het vangen van rugstreeppadden door gebruikmaking van niet-selectieve middelen.

De ontheffing is aangevraagd voor de periode 1 september 2022 tot en met 1 april 2023.

Besluit

De omgevingsdienst besluit:

 • I. de aangevraagde ontheffing te verlenen aan Dunea N.V.;
 • II. de voorschriften 1 tot en met 18 te verbinden aan deze ontheffing;
 • III. de aanvraag, de aanvullende documenten van 1, 6 en 8 september 2022, 14 maart 2023 en 8 mei 2023 en bijlage 1 en 2 onderdeel te laten zijn van deze ontheffing;
 • IV. als vangmiddelen als bedoeld in artikel 3.25, eerste lid, van de Wet natuurbescherming wijzen wij aan: – schepnet met een maximale maaswijdte van drie millimeter (rugstreeppad); – vangemmer (rugstreeppad en zandhagedis); – vangstropje (zandhagedis) – elektrovisapparatuur.
 • V. dat deze ontheffing geldig is vanaf de bekendmaking van dit besluit tot en met 31 december 2026.

Documenten

Bekijk de documenten behorend bij deze bekendmaking op https://www.officielebekendmakingen.nl/(externe link). Zoek op het betreffende zaaknummer. 

Beschikking Wet natuurbescherming – Natura 2000-gebieden

Op 20 september 2022 heeft Omgevingsdienst Haaglanden een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het vervangen van de bestaande leiding door Lentevreugd en Berkheide én de realisatie van een nieuwe leiding tussen plas 40 en plas 25. De leidingen zijn gelegen in het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide. ‘Project winning Lentevreugd’ bestaat uit 3 leidingdelen waarvan twee door Lentevreugd lopen en één richting de Eendenplas. De leidingen maken deel uit van het aanvoersysteem van rivierwater naar Berkheide.

Besluit

De omgevingsdienst besluit:

 • I. de aangevraagde vergunning te verlenen;
 • II. voorschriften te verbinden aan deze vergunning;
 • III. de aanvraag en de aanvullingen van 20 februari, 11 april, 14 april en 3 mei 2023 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;
 • IV. dat deze vergunning voor wat betreft het vervangen van de bestaande leiding en de realisatie van de nieuwe leiding geldig is vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met maart 2024;
 • V. dat deze vergunning en de hieraan verbonden voorschriften voor wat betreft het gebruik van de leiding door Lentevreugd en Berkheide voor onbepaalde tijd wordt verleend.

Documenten

Bekijk de documenten behorend bij deze bekendmaking op https://www.officielebekendmakingen.nl/(externe link). Zoek op het betreffende zaaknummer. 

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming – Soortenbescherming

Op 29 september 2022 heeft Omgevingsdienst Haaglanden een aanvraag om ontheffing geregistreerd als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag heeft betrekking op het vervangen van leidingen op bestaand traject, het aanleggen van een nieuwe leiding inclusief regelput en uitstroomvoorziening in natuurgebied Berkheide en Lentevreugd en is aangevraagd namens Dunea N.V. De aanvraag betreft het opzettelijk vangen en doden van de rugstreeppad, de zandhagedis en de waterspitsmuis, het opzettelijk verstoren van de rugstreeppad, de zandhagedis en de waterspitsmuis alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rugstreeppad, de zandhagedis en de waterspitmuis. Ontheffing wordt gevraagd voor het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:

 • artikel 3.5, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk vangen en doden van de rugstreeppad (Epidalea calamita) en de zandhagedis (Lacerta agilis);
 • artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de rugstreeppad (Epidalea calamita) en de zandhagedis (Lacerta agilis);
 • artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rugstreeppad (Epidalea calamita) en de zandhagedis (Lacerta agilis);
 • artikel 3.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het anders dan voor verkoop onder zich hebben van de rugstreeppad (Epidalea calamita) en de zandhagedis (Lacerta agilis);
 • artikel 3.9, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het vangen van de rugstreeppad (Epidalea calamita) door gebruikmaking van niet-selectieve middelen;
 • artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk vangen en doden van de waterspitsmuis (Neomys fodiens);
 • artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de waterspitsmuis (Neomys fodiens).

De ontheffing is aangevraagd voor de periode 1 september 2022 tot en met 28 februari 2023.

Besluit

De omgevingsdienst besluit:

 • I. de aangevraagde ontheffing te verlenen aan Dunea N.V.;
 • II. de voorschriften 1 tot en met 23 te verbinden aan deze ontheffing;
 • III. de aanvraag en de aanvullend ontvangen documenten van 15 juni en 29 juni 2023 en bijlagen 1, 2, 3 en 4 onderdeel te laten zijn van deze ontheffing;
 • IV. als vangmiddelen als bedoeld in artikel 3.25, eerste lid, van de Wet natuurbescherming wijzen wij aan: – schepnet met een maximale maaswijdte van drie millimeter (rugstreeppad); – vangemmer (rugstreeppad en zandhagedis); – vangstropje (zandhagedis); – elektrovisapparatuur (DEKA vermogen 5kW).
 • V. dat deze ontheffing geldig is vanaf bekendmaking van dit besluit tot en met 31 december 2027.

Documenten

Bekijk de documenten behorend bij deze bekendmaking op https://www.officielebekendmakingen.nl/(externe link). Zoek op het betreffende zaaknummer. 

Beschikking Wet natuurbescherming – Natura 2000-gebieden

Op 23 augustus 2022 heeft Omgevingsdienst Haaglanden een aanvraag om vergunning geregistreerd als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft de renovatie en uitbreiding van winning 4, gelegen in het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide. Winning 4 ligt in het zuidelijk deel van Berkheide, nabij de Wassenaarse Slag, circa 1 km ten noordwesten van Rijksdorp (gemeente Wassenaar).

Besluit

De Omgevingsdienst besluit:

 • I. de aangevraagde vergunning te verlenen;
 • II. voorschriften te verbinden aan deze vergunning;
 • III. de aanvraag en de aanvullingen van 1 september 2022, 6 september 2022 en 12 september 2022, 16 december 2022, 17 februari 2023, 11 april 2023, 14 april 2023 en 3 mei 2023 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;
 • IV. dat deze vergunning en de daaraan verbonden voorschriften voor wat betreft de renovatie en uitbreiding van winning 4 geldig is vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met maart 2024;
 • V. dat deze vergunning en de hieraan verbonden voorschriften voor wat betreft het gebruik van winning 4 voor onbepaalde tijd wordt verleend.

Documenten

Bekijk de documenten behorend bij deze bekendmaking op https://www.officielebekendmakingen.nl/(externe link). Zoek op het betreffende zaaknummer. 

Tags

GemeenteOmgevingsdienst HaaglandenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top