Ga naar hoofdinhoud

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

21 augustus 20232 minute read

Omgevingsdienst Haaglanden heeft op 11 februari 2014 een omgevingsvergunning met kenmerk Z-3490/Wabo/2012/328 verleend aan Duinrell B.V. voor het in werking hebben van een attractiepark en camping. Deze vergunning wijzigen zij ambtshalve.

De aanpassing betreft een actualisatie van de vergunning op het gebied van het afval, bodem, energie en externe veiligheid. De inrichting is gelegen aan Duinrell 1 te Wassenaar.

Besluit

De Omgevingsdienst Haaglanden besluiten, gelet op de bijgevoegde overwegingen en gelet op artikel 2.31, eerste lid, aanhef en onder b en artikel 2.31, tweede lid, aanhef en onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de voorschriften van de omgevingsvergunning van Duinrell B.V., Duinrell 1 te Wassenaar, gedeeltelijk te wijzigen.

  1. De volgende voorschriften uit de omgevingsvergunning van 11 februari 2014, kenmerk Z3490/Wabo/2012/328 worden ingetrokken: 4.3 tot en met 4.5, 7.13 tot en met 7.21, 7.23 en 7.24.
  2. De voorschriften 1.1.1 tot en met 2.2.1, worden verbonden aan de omgevingsvergunning van 11 februari 2014, kenmerk Z-3490/Wabo/2012/328.

De Omgevingsdienst Haaglanden besluit, gelet op de bijgevoegde overwegingen en op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer, om de volgende maatwerkvoorschriften te stellen aan Duinrell B.V., Duinrell 1 te Wassenaar. Gezien de samenhang met de actualisatie van de omgevingsvergunningen wordt het maatwerkvoorschrift vastgesteld met de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Omgevingsdienst Haaglanden neemt de volgende maatwerkvoorschriften op ter bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied:

  1. De voorschriften 1.1.1m tot en met 1.1.5m genoemd in het hoofdstuk ‘Maatwerkvoorschriften Grondwaterbescherming’.

De gehele publicatie kunt u hier downloaden. 

Tags

DuinrellGemeenteGrondwaterOmgevingsdienst HaaglandenWassenaarWet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gerelateerde artikelen
Back To Top