Skip to content

PvdA fractie: Moedig voorwaarts!

6 september 20233 minute read

Het zomerreces zit er op en ook de PvdA fractie maakt zich uitgerust en vol goede moed op voor het nieuwe politieke jaar. En dat zullen ze nodig hebben want na een turbulentie periode in de Wassenaarse politiek zijn er nog vele hobbels te nemen in de besluitvorming in de komende periode tot de Kerst.

Fotocredit: PR. PvdA fractie Henri van Smirren (staand0 en Marvin van der Nat (zittend)

PvdA Fractievoorzitter Henri van Smirren: “Voor het reces zijn er flinke knopen doorgehakt zoals de woningbouw op de locatie van de voormalige Den Deijlschool, de herinrichting van de Storm van ’s Gravesandeweg Zuid/Schouwweg Noord en het plan van het realiseren een basisschool op het Huibregtse veld. Blij zijn we dat het College met een voorstel is gekomen om de openbare ruimte beter onderhouden want we willen we af van de vele scheve stoeptegels in ons dorp. De PvdA is blij dat er eindelijk beweging komt in deze vaak jarenlang slepende dossiers en dat er tot actie wordt overgegaan.”

Henri vervolgt “meerdere ontwikkelingen gaan het komend najaar of begin 2024 een volgende fase in. Het wegcategoriseringplan met de vraag welke wegen 30 km worden en welke niet? De sanering van de gemeentewerf en verplaatsing hiervan naar een locatie elders (na sanering komen de gemeentewerf beschikbaar voor woningbouw) en we gaan de stappen zetten naar een flinke opknapbeurt van het dorpscentrum. Niet de minste dossiers dus.”

Marvin van de Nat, commissielid en woordvoerder sociaal domein: “in het sociaal domein zijn er ook stevige stappen gezet, zo is er vanaf 1 september 1 loket waar inwoners hulp kunnen vragen en dat toegang geeft tot het Sociaal Team Wassenaar. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde gehad maar het is er nu eindelijk. En, ook het opknappen van de dorpskern heeft een relatie met een inclusieve samenleving want er wordt niet altijd goed gekeken naar de toegankelijkheid van het dorpscentra. Vaak blijft het bij het weghalen van drempels maar er zijn letterlijk veel meer hindernissen te nemen. Gelukkig is er steeds meer oog voor inclusie en is nu ook de Inclusie Agenda klaar. Daar hebben we al enige tijd aandacht voor gevraagd en gelukkig zijn er nu ook plannen om een invalidetoilet te plaatsen in het centrum. Daarbij zijn we hard aan de slag met het nieuwe beleidsstuk voor Sociaal Domein dat de koers bepaalt voor de komende jaren.” Enfin, werk aan de winkel voor de PvdA fractie en “moedig voorwaarts!”

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top