Ga naar hoofdinhoud

HartvoorWassenaar: De Schuldvraag!

9 september 20233 minute read

Al vele jaren zijn wij bezorgd over het financiële beleid dat gevoerd wordt.

Maar de andere partijen zijn het al die tijd nooit met ons eens geweest. 

Wassenaar had ten slotte een groot eigen vermogen van wel €60 mln en maar liefst

€50 mln op de bank. En ieder jaar was de begroting structureel in evenwicht en liet het een positief saldo zien. Allemaal waar. Maar dat is geen bewijs van goed financieel beleid.

Sterker nog: het geeft de mogelijkheid om slecht beleid te verhullen. En dat is gebeurd.

De houding was: op korte termijn redden we het wel met allerlei maatregelen.

Situatie nu

De bankstand is in enkele jaren fors afgenomen van €50 mln naar nu ongeveer €15 mln.

Ondanks het feit dat gemeentelijk onroerend goed ter waarde van €10 mln verkocht is.

Op alles is enorm bezuinigd. Onderhoud van wegen, fietspaden, voetpaden en groen is tot het minimum teruggebracht. Onderhoud aan panden van de gemeente is nagenoeg gestopt. De dienstverlening aan de Wassenaarders is fors onder druk komen te staan. Communiceren met de gemeente is haast onmogelijk. De ambtelijke organisatie is dusdanig uitgedund dat die nog nauwelijks haar wettelijke taken kan uitvoeren.

En voor de zomer kondigde de coalitie (VVD,CDA,DLW,PvdA,D66) aan dat we schulden gaan maken. De vraag is dan: hoeveel?

Waar gaat dit naar toe?

Wanneer je naar de (noodzakelijke) investeringen kijkt voor de komende 5 jaar dan tellen die bij elkaar op tot €70 tot €80 mln. (Steentjes in de Langstraat, Raadhuis, wegen, scholen, Warenar, enz). En dit zijn de investeringen die we kunnen zien.

En dat betekent dat we naar een schuld gaan van minimaal €60 mln. In 8 jaar van €50 mln op de bank naar een schuld van minimaal €60 mln. En de vraag is of het daar stopt.

Het betekent dat de kosten voor de gemeente enorm oplopen terwijl de ontvangsten van het rijk afnemen.

Zelfstandigheid van ons dorp         

Bijna een jaar geleden hebben we in een advertentie uitgelegd waarom we het financiële beleid moeten verbeteren. Dat heeft te maken met de zelfstandigheid van ons dorp. Het is zo dat een gemeente niet tegen haar eigen wil kan worden overgenomen door een andere gemeente.

Tenzij de bestuurskracht onder de maat is en de provincie oordeelt dat je niet in staat bent jezelf te besturen. De laatste twee rapporten hebben aangegeven dat onze bestuurskracht op 3 van de 4 onderdelen fors onder de maat is. Wat ons zelfstandig hield was het feit dat we nog geld op de bank hadden.

De forse financiële verzwakking zal de risico’s voor Wassenaar doen toenemen.   

De gemeente Haren bij Groningen had een schuld van €70 mln. Ze werd om die reden overgenomen door Groningen. Wanneer je een kleine gemeente bent en je hebt een  relatief grote schuld dan is er altijd wel een grote gemeente die wil “helpen”.

HartvoorWassenaar 

We roepen alle partijen op om goed na te denken over onze financien en onze toekomst. We willen ons inspannen om onze financien op orde te krijgen en te houden.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. Het klopt   

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top