Skip to content

Lokaal Wassenaar : gemeenteraad moet negatief besluiten over Violierenweg 

14 september 20232 minute read

De fractie van Lokaal Wassenaar heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over de 

T-splitsing van Violierenweg en Van Cranenburchlaan. Het college wil die T-splitsing dusdanig aanpassen dat er 18 meter lange bussen kunnen passeren. Het is nu fysiek onmogelijk voor lang, zwaar vrachtverkeer om deze T-splitsing te gebruiken. Dat is na langdurig aandringen van omwonenden en wijkvereniging in 2014 voor veel geld juist bewust zo aangelegd om de vele onveilige situaties die toen voorkwamen te voorkomen. Lokaal Wassenaar is het oneens met het college om e.e.a. weer in de min of meer oude situatie terug te brengen om slechts een paar lange bussen per dag te kunnen laten passeren.

Met de mogelijke aanpassing komen zeer waarschijnlijk de onveilige situaties van vroeger weer terug. De kans dat iemand zich iets aantrekt van het bord “verboden langer dan 8,5 meter” is te verwaarlozen. Er wordt in Wassenaar op dit soort zaken door gemeente en politie wegens gebrek aan prioriteit en mankracht immers niet op gehandhaafd.

Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van Lokaal Wassenaar blijkt dat het college van mening is dat het geheel zelfstandig over de uitvoering kan beslissen en daar ook geld voor beschikbaar heeft. Daarmee lijkt zonder verder ingrijpen de aanpassing er te gaan komen. Ondanks het feit dat vele omwonenden en de wijkvereniging op goede gronden bezwaar hebben gemaakt.

Lokaal Wassenaar zal tijdens de eerstkomende gemeenteraadsvergadering een motie indienen om de besluitvorming betreffende de aanpassing van de T-splitsing weg te halen bij het college en neer te leggen bij de gemeenteraad.

Dan zal duidelijk worden of de partijen in de gemeenteraad ECHT voor een veilig Wassenaar zijn. Vele partijen beloven u dat middels mooie stukjes in deze krant, maar maken dat in de praktijk niet waar. (bijvoorbeeld het onnodig weghalen van een veilig vrij liggend fietspad op de Schouwweg zodat de fietsers tussen de auto’s moeten rijden).

Lokaal Wassenaar zal een aanpassing van de T-splitsing Violierenweg middels de in te dienen motie dan ook trachten te voorkomen. Het gaat immers om de veiligheid van u en uw kinderen.

Fractie Lokaal Wassenaar

Voor een veilig Wassenaar

Tags

GemeenteraadIngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top