Skip to content

HartvoorWassenaar: fietsen in Wassenaar

20 september 20233 minute read

Het landelijk gemiddelde van ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn is 8,5 ongevallen per 10.000 inwoners. In Wassenaar is dit 21,2 ongevallen per 10.000 inwoners. En daarmee staat Wassenaar in Zuid-Holland, na Leiden, op de tweede plaats. (Bron:letselschade.nl). Het betekent dat in Wassenaar jaarlijks zo’n 56 fietsongevallen plaatsvinden die geregistreerd worden. Ongetwijfeld vinden er meer fietsongevallen plaats, waarschijnlijk met beperkte of geen verwondingen.

Over de oorzaken is minder bekend, maar ieder ongeluk is er een te veel. Tegelijkertijd weet je dat 0 ongevallen een illusie is. We weten dat het aantal ongevallen door electrische fietsen toeneemt, dat de onderlinge snelheidsverschillen van fietsers oplopen en dat ongevallen plaatsvinden door slecht onderhoud van de fietspaden. De verwachting is dat het aantal fietsers toeneemt en de snelheidsverschillen door electrische fietsen, scooters en andere snellere “fietsen” eveneens toeneemt.

Weifelend of geen beleid

Al vele jaren is er onduidelijk (eigenlijk geen) beleid voor veiligheid, onder meer van fietsers. Al lang is de situatie onveranderd. Er is eigenlijk weinig visie op sluipverkeer, veiligheid en hoe onze wegen in te richten.

Maar er komt een wegcategoriseringsplan. Daarin wordt iedere straat in Wassenaar benoemd en beschreven hoe die er uit komt te zien in de toekomst. Maximum snelheid, apart fietspad of niet en nog een aantal van die onderwerpen. We zijn daar erg blij mee.

Voor ons is nog heel onduidelijk wat de coalitie (VVD,D66,DLW,PvdA,CDA) wil. Enerzijds wil de coalitie gescheiden fietspaden op de Dr Mansveldtkade voor de veiligheid van fietsers, anderzijds worden bestaande gescheiden fietspaden op de Schouwweg opgeheven. Zeer tegen de zin in van velen en tegen hoge kosten. We begrijpen de logica volstrekt niet.

Sluipverkeer

De Wassenaarders maken samen ongeveer 60.000 autobewegingen per dag. Ze gaan naar hun werk, brengen kinderen naar school, doen boodschappen en gebruiken hun auto voor vele andere dingen. Daar bovenop zijn er 11.000 autobewegingen per dag door bestuurders die niet in Wassenaar hoeven te zijn. Die dus door Wassenaar rijden omdat het sneller is dan buiten Wassenaar om. Vooral tijdens de spits. De bekendste gevolgen zijn natuurlijk het Rozenplein en de Jagerslaan, maar in heel Wassenaar is het tijdens de spits druk. HartvoorWassenaar heeft een jaar geleden een motie ingediend om met doseerinstallaties het sluipverkeer in te dammen en daarmee de veiligheid in het dorp te vergroten. Tot onze verbazing is daar nog niets mee gebeurd. Een van de grootste ergernissen betreffende verkeer en er wordt niets aan gedaan.

HartvoorWassenaar

HartvoorWassenaar wil dat in Wassenaar een cultuur van veiligheid op de weg wordt ontwikkeld. Wassenaarders rijden veilig, houden rekening met fietsers en voetgangers. Als dat de houding is, dan zal het aantal ongevallen afnemen. Sterke vermindering van sluipverkeer zal ook helpen. Vrachtverkeer slechts op bepaalde wegen toestaan. Beter onderhoud van fiets- en voetpaden. Vele wegen in Wassenaar 30 km/u. Een enkele weg 50 km/u, maar wel goed gecontroleerd. En zo veel als mogelijk gescheiden fietspaden.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. Het klopt

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top