Skip to content

CDA Wassenaar: Zorgen om inzet van gelede bussen in woonwijken Wassenaar Noord

22 september 20232 minute read

Het CDA Wassenaar heeft in de afgelopen raadsvergadering haar bezorgdheid geuit over de inzet van gelede bussen (verlengde bussen van bijna 20 meter, ook wel bekend als accordeonbussen) in de woonwijken van Wassenaar Noord. Raadslid Sabrina Everard heeft vragen gesteld aan de wethouder over de veiligheid van fietsers en voetgangers.

Sabrina Everard. Fotocredit: PR

Lijn 43 rijdt langs de St. Jan Baptistschool, de Anemonenweg, Violierenweg, Ter Weerlaan en de Bellesteynlaan. De gelede bus wordt met name in de ochtend ingezet, op het tijdstip dat ook veel kinderen via deze wegen naar school gaan. Het CDA maakt zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid van kinderen die te voet of per fiets naar school gaan, aangezien deze straten niet ontworpen zijn voor bussen van ongeveer 20 meter lengte. Op de Violierenweg is destijds zelfs na een geslaagd burgerinitiatief de straat zo aangepast dat hier geen zwaar verkeer kan rijden. We zijn blij dat de wethouder in de raadsvergadering heeft toegezegd dat dit besluit niet wordt teruggedraaid.

Als de inzet van de gelede bussen nu het gevolg was van dat mensen massaal de auto laten staan en voor het OV kiezen, dan is dat een positieve ontwikkeling; minder auto’s en minder uitstoot. De vraag is of dat nu ook het geval is.

De wethouder antwoordde namelijk dat de beslissing om gelede bussen in te zetten deels te wijten is aan de grote hoeveelheid leerlingen die uit Den Haag naar de internationale vleugel van het Rijnlands Lyceum gaan.

Het CDA heeft aangedrongen op een andere oplossing, die niet ten koste gaat van de verkeersveiligheid in de woonwijken in Wassenaar Noord. Het is belangrijk dat de veiligheid van onze schoolgaande kinderen en andere voetgangers en fietsers altijd voorop staat. Het CDA is daarom blij dat de wethouder heeft toegezegd met het Rijnlands in gesprek te gaan om te kijken hoeveel leerlingen vanuit Den Haag naar school moeten komen en als dat er echt zoveel zijn te zoeken naar alternatieve oplossingen.

Sabrina Everard: “De gelede bussen zijn een noodoplossing. Er moet gekeken worden naar een langere termijnoplossing. Veel andere internationale scholen in de regio regelen zelf het vervoer voor hun leerlingen. Dat zou hier bijvoorbeeld ook kunnen worden toegepast.” Het CDA blijft zich inzetten voor een leefbare en veilige omgeving voor alle Wassenaarders en houdt de ontwikkelingen rondom de gelede bussen nauwlettend in de g

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top