Skip to content

D66 maakt zich sterk voor het vroeg ondersteunen van kinderen

30 september 20232 minute read

Een land waarin iedereen kansen krijgt, ongeacht waar je wieg staat. Daar werken we stap voor stap naartoe, ook in Wassenaar. Met het Beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie, dat volgende week in de commissie Mens en Maatschappij wordt besproken, worden concrete afspraken gemaakt over hoe kinderen die dat nodig hebben ondersteund worden in hun ontwikkeling, al voor ze naar de basisschool gaan. Uit het onderzoek ‘De eerste duizend dagen’ weten we dat het juist op jonge leeftijd van groot belang is om kinderen volop te stimuleren, bijvoorbeeld door veel met ze te praten waardoor ze voldoende woorden leren. D66 is blij dat in het beleidsplan de verbinding met programma’s voor de allerjongsten zoals Kansrijke Start en met het onderwijs wordt gelegd.

Deze inspanning is van belang voor onze toekomst. We merken deze week al dat de premie voor onze zorgverzekering fors stijgt omdat de kosten maar blijven toenemen. En het eind is nog lang niet in zicht. We hebben met z’n allen belang bij een betere gezondheid van zoveel mogelijk mensen, ook om in de toekomst voor elkaar te kunnen zorgen. De Vroeg- en Voorschoolse Educatie past in die zin ook mooi bij de motie over het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving die vorige week raadsbreed (!) is gesteund. Dat mag ook wel eens gezegd worden, dat we als Wassenaarse raad in staat zijn om over de partijlijnen heen te kijken naar wat echt van belang is voor de toekomst van alle Wassenaarders.

D66 is blij dat we zo in Wassenaar oog hebben voor samenwerking tussen zorg, onderwijs, kinderopvang en gemeente. Zo werken we op een slimme manier toe naar een gezonde, sterke jeugd die alle kansen krijgt. Waar je wieg ook heeft gestaan.

Paut Kromkamp-Struik, commissielid D66

Fotocredit: PR

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top