Skip to content

HartvoorWassenaar: Gebeurtenissen in de raadszaal

2 oktober 20233 minute read

Van wat in de raadszaal gebeurt komt weinig naar buiten. Er verschijnt een artikel in De Wassenaarse Krant en dat is het wel. De laatste raadsvergadering op 19 september echter, werd zeer vervelend. En daar is wat meer over te zeggen en te schrijven. 

Wat speelt er

Na de verkiezingen in 2022 kreeg Wassenaar een coalitie met 15 zetels (HartvoorWassenaar,LokaalWassenaar!,GroenLinks,VVD). De VVD kwam echter de gemaakte afspraken niet na en brak de coalitie op. 

Inmiddels hebben we een coalitie met 11 zetels (CDA,DLW,D66,PvdA,VVD) en een oppositie met 10 zetels (HartvoorWassenaar,LokaalWassenaar,GroenLinks). Een moeilijk werkbare verhouding en door de gebeurtenissen is de bestuurscultuur  verslechterd.

De laatste raadsvergadering

De fractievoorzitter van LokaalWassenaar had, met onze steun, een interpellatiedebat aangevraagd. Dit ging over de steentjes in de Langstraat. In de afgelopen raadsvergaderingen hebben we vele vragen gesteld die niet of onvoldoende beantwoord zijn, of zelfs onjuist.   

Een meerderheid in de raad moet akkoord  gaan met zo’n debat. Een paar minuten voor aanvang van de raadsvergadering kregen we van de burgemeester te horen dat de coalitie niet akkoord ging. HartvoorWassenaar heeft toen direct een schorsing aangevraagd voor overleg met de hele oppositie. Het is in Nederland absoluut NOT DONE om een interpellatiedebat te weigeren. Doe je gewoon niet. Het wordt gezien als obstructie van het democratisch proces.  

En als je als burgemeester al uren tevoren weet dat het vragen naar informatie geblokkeerd wordt, dan spring je in de telefoon om de coalitie tot betere gedachten te brengen. Een echte verbinder doet dat en laat het conflict niet in de raadszaal tot ontploffing komen. 

Gelukkig kon  uiteindelijk het debat doorgaan, Maar de toon was gezet. En weer een fijne bijdrage aan de bestuurscultuur.

Brief van de burgemeester

Op 14 september 2023 heeft de burgemeester, als voorzitter van de raad een brief aan de raad gestuurd. Hij had een aantal regels opgenomen voor “beter” vergaderen.

Het is voor buitenstaanders moeilijk te bevatten, maar een burgemeester heeft in de raad niets te zeggen. Hij is als technisch voorzitter dienend aan de raad. Hij moet er voor zorgen dat het overleg in de Raad gebeurt volgens de regels van de wet, en volgens het door de raad zelf opgestelde reglement. De raad is het hoogste orgaan binnen de gemeente, niet de burgemeester. Maar wanneer een burgemeester gezag en draagvlak heeft, dan heeft hij ook niet méér nodig. Echter, indien zijn zelf bedachte regels vooral in het nadeel van de oppositie zijn, dan treden we op. En in deze raadsvergadering waren er stevige woorden voor nodig richting de burgemeester.    

Het is het uiterste zwaktebod van een voorzitter van de raad wanneer hij een lid van de oppositie het woord ontneemt.

HartvoorWassenaar

Na ons eerste doel, zelfstandigheid van Wassenaar, hebben wij in onze statuten als tweede doel: Goed Bestuur. Want zonder goed bestuur glij je af.  Dus we zullen ingrijpen wanneer goed bestuur bedreigd wordt. En in deze raadsvergadering waren stevige woorden nodig. Ook gericht aan de burgemeester als degene die de raad voorzit.

Wassenaarders kunnen er op rekenen dat HartvoorWassenaar in de raadszaal zich inzet voor goed bestuur. Altijd.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. Het klopt    

Tags

GemeenteraadHart voor WasssenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top