Skip to content
Van links naar rechts: Wethouder Ritske Bloemendaal, Ida Spelt, secretaris SKW, Hans Hupkes, voorzitter SKW, Yvonne Kubbinga, penningmeester SKW en wethouder Ronald Zoutendijk. Fotocredit: gemeente Wassenaar

Wethouders Sociaal Domein te gast bij Sociaal Kontakt Wassenaar

6 oktober 20233 minute read

Het Sociaal Kontakt Wassenaar (SKW) is al sinds jaar en dag dé plek waar eens per maand beroepskrachten en vrijwilligers die werkzaam zijn in het sociaal domein en overige belangstellenden elkaar ontmoeten. Iedere eerste maandag van de maand is er een spreker over een actueel onderwerp, tijd voor vragen en discussies, wordt van elkaar geleerd en worden veel contacten gelegd. Afgelopen maandag waren maar liefst twee wethouders te gast: Ritske Bloemendaal en Ronald Zoutendijk. Zij vertelden meer over de Sociaal Domein-beleidsplannen.

“Politiek leeft!” Was de conclusie van de voorzitter van SKW, Hans Hupkes, bij het zien van een volle zaal. Het Deijlerhuis aan de Hofcampweg is de vaste locatie alwaar het SKW om 16.30 uur stipt de bijeenkomst opent. Er waren raadsleden, bestuurders en medewerkers van Wassenaarse welzijnsorganisaties, afgevaardigden van de Vrijwilligerscentrale Wassenaar en diverse zorginstellingen, alsmede buurtbewoners en overige belangstellenden op deze middag afgekomen. Je hoeft dan ook geen lid te zijn, entreegeld te betalen of je ergens aan te melden. Iedereen is welkom.

Wethouder Ritske Bloemendaal, met onder andere Jeugdzorg, Ouderenbeleid, Wonen en Onderwijs in zijn portefeuille, vertelde als eerste over de huidige stand van zaken. “14 maart zijn wij officieel begonnen en er lag en ligt veel werk op ons beider bord”, aldus de wethouder die intensief samenwerkt met zijn collega Ronald Zoutendijk. “Met trots kan ik u vertellen dat wij al een voor Wassenaar belangrijke stap hebben gezet: op 1 september is het Sociaal Team Wassenaar officieel gelanceerd. Eén loket waar iedere inwoner terecht kan en maar één keer zijn of haar verhaal hoeft te vertellen. Niet meer van het kastje naar de muur, maar door de medewerkers van het Sociaal Team Wassenaar naar de juiste instantie worden geleid. U hoeft alleen maar 088-654 99 99 te bellen!”

“Ik wil graag aanvullen dat het Sociaal Team Wassenaar ook openstaat voor advies en informatie en niet alleen wanneer u op zoek bent naar concrete hulp”, vulde wethouder Zoutendijk aan. Zijn portefeuille (Welzijn en Cultuur) richt zich met name op preventie, “waanzinnig belangrijk! Zeker in deze tijd waarin we steeds langer ouder zijn.”

Er is door de wethouders en hun betrokken team gewerkt aan een startnotitie die uiteindelijk moet uitmonden in een beleidsplan. Zelfredzaamheid, preventie en inclusie zijn daarbij belangrijke speerpunten, maar, zo werd benadrukt, de gemeente kan dit niet alleen. “Onze uitdaging ligt in passende, houdbare en samenhangende zorg waarbij de inwoner altijd centraal staat. Samen met de organisaties, die ook verenigd zijn in het Sociaal Team Wassenaar, werken we eraan om dit te bereiken, aldus wethouder Bloemendaal.”

Na een toelichting van wethouder Zoutendijk op de startnotitie was er ruimte voor vragen vanuit de zaal. Er werd onder andere gevraagd om meer aandacht voor de jeugdproblematiek en ruimte voor ontmoetingscentra bij het bouwen van woningen voor ouderen.

Hierna was het tijd voor een drankje en een overheerlijk hapje, waarbij de wethouders konden worden aangesproken.

De bijeenkomst werd afgesloten met mededelingen en de oproep om ook de volgende te bezoeken: maandag 6 november komt de Wassenaarse Reddingsbrigade meer vertellen over hun belangrijke werk. SKW, Deijlerhuis, Hofcampweg 3 van 16.30 tot 17.30 uur. U komt toch ook?

Tekst: Iris Oostlander

Tags

BezoekGemeenteSociaal Kontakt WassenaarWassenaarWethouders
Gerelateerde artikelen
Back To Top