Skip to content

CDA Wassenaar: bestuurscultuur verbeteren!

7 oktober 20233 minute read

Tijdens de openbare commissievergadering van Bestuur & Middelen dinsdag 3 oktober jl. nam onze fractievoorzitter Saskia Ettema het woord om vanuit het CDA te laten weten dat zij de voorzitter van de raad, onze burgemeester De Lange, steunt in zijn pleidooi ten aanzien van goede omgangsvormen en respect voor elkaar.

Saskia Ettema licht toe: “De burgemeester heeft hierover een brief geschreven vanuit zijn rol als voorzitter van de raad. Als voorzitter is hij verantwoordelijk voor het ordelijk verlopen van de vergadering. Het in herinnering brengen van de regels die wij met elkaar hebben afgesproken en ons er daarnaast aan helpen herinneren dat wij respectvol met elkaar omgaan tijdens de vergaderingen is een krachtig en steunend gebaar. Een voorzitter die zich op deze manier inzet is voor ons als raad heel waardevol. (lees verder onder foto)

V.l.n.r. Saskia Ettema, Sabrina Everard en Rene Beerepoot. Fotocredit: PR

Wij als CDA-fractie zien zijn brief juist als aanmoediging om het debat inhoudelijk te voeren. Met respect voor elkaar. Wij hebben ook de behoefte om uit te spreken dat wij niet kunnen begrijpen dat Hart voor Wassenaar deze brief op een andere manier leest en uitlegt. De manier waarop de fractievoorzitter over de bedoeling van de brief heeft gesproken en vooral op de harde toon jegens de voorzitter van de raad is voor ons reden om hier nog eens onze uitdrukkelijke steun voor de voorzitter uit te spreken. Wij hopen een moment zoals tijdens de raad van 19 september plaatsvond wegens de bejegening van onze voorzitter nooit meer mee te mogen maken. Dat is onze raad onwaardig.

Het is voor ons het moment om de fractie van Hart voor Wassenaar te herinneren aan het amendement dat wij met alle acht partijen hebben ondertekend.

En om te herinneren aan de afspraak die wij hebben gemaakt: om de bestuurscultuur te verbeteren. Hart voor Wassenaar heeft dit ook ondertekend.

Het CDA neemt het rapport van Berenschot serieus. Het CDA heeft met hart en ziel het amendement van 13 juni ondertekend om nu met z’n allen te werken aan de verbetering van de bestuurscultuur. Het CDA doet een nieuwe oproep om nu serieus verder te gaan met het traject samen met de heer Lenferink. Wij moeten aan de slag. Afleiden is niet aan de orde. Wij gaan met respect naar elkaar verder en steunen onze voorzitter volledig voor zijn handelwijze. En de aanmoediging die hij ons geeft. Wij willen als CDA de inwoners van Wassenaar laten zien dat wij samen met elkaar op een respectvolle wijze en met inachtneming van de regels op de inhoud kunnen vergaderen.”

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top