Skip to content

HartvoorWassenaar: beschermd dorpsgezicht en zonnepanelen

7 oktober 20233 minute read

Vele woningen die vallen onder het beschermd dorpsgezicht zijn oudere, vooroorlogse huizen. Het zijn vaak de huizen die gezichtsbepalend zijn voor wat Wassenaar uitstraalt. We willen dat Wassenaar een mooie gemeente is en datgene, wat Wassenaar mooi maakt, behouden blijft. HartvoorWassenaar is een overtuigd voorstander van “beschermd dorpsgezicht”.

De energierekening

Vele mensen die in de huizen wonen die vallen onder beschermd dorpsgezicht, hebben de afgelopen jaren hun energierekening sterk zien toenemen. Inmiddels bestaat bijna de helft van de rekening uit belastingen. De helft. En de verwachting is dat de overheid de energiebelasting verder zal opvoeren om zo mensen te “motiveren” over te schakelen op andere bronnen voor warmte en elektriciteit.  

Energiebelasting

We hebben rekeningen gezien van meer dan €800 per maand, waarvan naast de 21% BTW, ook nog eens €350 extra energiebelasting in rekening wordt gebracht. En het gaat hier om (grotere) twee-onder-een-kappers. Waarvan er veel in Wassenaar zijn.    

De energiebelasting loopt dus op tot €4000-€5000 per jaar per gezin.

Aanpassen van gebruik

Uiteraard gaan mensen nadenken over hun energieverbruik. LED verlichting. Apparaten uitschakelen. Kamers niet onnodig verwarmen. Graadje lager. Korter douchen.  

Maar het grote werk wordt moeilijk. De meeste vooroorlogse woningen hebben een te smalle spouwmuur, waardoor muurisolatie niet mogelijk is.

Na de eerste besparingen stoppen de mogelijkheden om het gebruik van energie stevig te verminderen.

Je eigen energieproductie

Een heel goede manier om je energierekening (fors) te verminderen is het installeren van zonnepanelen. Elektriciteit voor licht en apparatuur, eventueel voor een elektrische auto en voor aandrijving van de warmtepompen van de verwarming. Iedereen kan uitrekenen hoe dat in de individuele situatie uitpakt. En een beslissing nemen. De uitstoot wordt ook minder.

Hindernis

Probleem. Binnen de regels van beschermd dorpsgezicht is het vaak niet of beperkt toegestaan om zonnepanelen op het dak te installeren. Daarmee wordt dan de mogelijkheid ontnomen om de energierekening (fors) te verminderen. De gemeentelijke regels veroordelen huiseigenaren daardoor tot het jaarlijks betalen van duizenden Euro’s energiebelasting.

HartvoorWassenaar   

Stel dat we in de begintijd van de televisie leefden. Het woud van antennes op de daken was ronduit lelijk. Maar een verbod vanwege beschermd dorpsgezicht zou bizar zijn. Geen TV?  

HartvoorWassenaar vindt dat de regels voor zonnepanelen in gebieden met beschermd dorpsgezicht moeten worden aangepast. Op een redelijke manier, zodat voorkomen wordt dat wildgroei plaatsvindt. En het moet snel, want ieder jaar betekent duizenden Euro’s energiebelasting per woning. We hebben er ook een groot vertrouwen in dat mensen hun eigen woning niet zullen verlelijken. Hier moet je een genuanceerde afweging maken.  

HartvoorWassenaar, Pasquale van Vliet-van-Dijk en Henri Hendrickx

Solide. Het klopt

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top