Skip to content

CDA Wassenaar: een groen, schoon en veilig dorp met duurzaam en betaalbaar onderhoud

17 oktober 20232 minute read

Een “duurzame buitenruimte” past bij het landelijke karakter van ons groene dorp. Het CDA Wassenaar vindt het belangrijk dit te benadrukken. Met een “duurzame buitenruimte” wordt overigens veel meer bedoeld dan alleen onderhoud aan bomen en groen. Sterker, de gemeente maakt de meeste kosten voor de instandhouding van wegen en bruggen.

Het College heeft in haar nieuwe Beheervisie Openbare Ruimte 2024-2028 de keuze voor het onderhoudsniveau B uitgesproken. Het CDA Wassenaar is verheugd dat de Raad dit voorstel afgelopen raadsvergadering heeft aangenomen.

Dit onderhoudsniveau sluit naar onze mening aan bij de wensen van onze bewoners qua inzet op veiligheid, schoonheid en leefbaarheid van onze directe leefomgeving. Zonder dat daar een OZB-tarief stijging voor nodig is.

Immers een keuze voor onderhoudsniveau A zou een veel groter beslag leggen op de financiële middelen van ons dorp. Daarom spreekt deze balans qua onderhoudsniveau en kostenniveau ons zo aan.

Temeer omdat deze insteek ook ruimte mogelijk laat voor de eigen verantwoordelijkheid van onze bewoners om in hun directe eigen omgeving een bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld door zelf de berm te maaien of melding te maken van een scheve stoeptegel. Overigens is onderhoudsniveau B landelijk de meeste gekozen variant.

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het feitelijk beheer van de openbare ruimte van de gemeente Wassenaar. Daaruit blijkt dat de gemeente deze zaken goed op orde heeft.

Wel is er onderhoud nodig voor een aantal houten bruggen in ons dorp wat door wethouder Koetsier bevestigd werd. We moeten voorkomen dat de gemeente bezuinigt op onderhoud van infrastructuur of verder uitstelt om op dat moment andere beleidswensen mogelijk te maken.

Dit kan namelijk tot een onveilige situatie voor onze burgers leiden als het gaat om speeltoestellen of bruggen volgens CDA fractielid René Beerepoot. En het kan leiden tot  relatief hogere reparatiekosten door achterstallig onderhoud zoals we eerder zagen bij het herstel van de kademuren aan de Havenkade.   

Niet verrassend roept dit rapport de gemeente ook op voldoende aandacht te besteden aan effectieve communicatie aan de bewoners over dit onderwerp, omdat het hen direct raakt en zij vaak zelf ook goede suggesties hebben om onze eigen omgeving veilig, schoon en leefbaar te houden.

Kortom, een schoon, veilig en groen Wassenaar is mogelijk zonder de burger daarvoor financieel te belasten.

CDA Wassenaar: Rbeerepoot@wassenaar.nl (fractielid commissie Fysieke Leefomgeving)

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top