Skip to content
HMC Westeinde
Archieffoto. Fotocredit: HMC Haaglanden

Specialistisch team Ouderengeneeskunde vaste waarde op Spoedeisende Hulp HMC

HMC Haaglanden
17 oktober 20234 minute read

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC blijft het specialistisch team Ouderengeneeskunde actief. Patiënten, mantelzorgers en de zorgprofessionals op de SEH zijn enthousiast over het initiatief dat onnodige en langdurige ziekenhuisopnames voor kwetsbare ouderen voorkomt.

Begin vorig jaar werd de Spoedeisende Hulp van HMC versterkt met een internist ouderengeneeskunde en een specialist ouderengeneeskunde. Het doel: voorkomen dat oudere patiënten onnodig lang in het ziekenhuis liggen. Want de juiste zorg op de juiste plek kan het ziekenhuis zijn, maar dat is zeker voor de oudere patiënt niet altijd het geval.

Onnodige opnames afgenomen

“Een 90-jarige patiënt komt bijvoorbeeld met een urineweginfectie en verwardheid op de SEH, maar blijkt ook dementie te hebben,” vertelt Leonie van Meer van HMC, als internist gespecialiseerd in ouderengeneeskunde. “Deze patiënt kan dan op een andere plek en op een andere manier betere zorg krijgen dan in het ziekenhuis, zoals op een ELV, een eerstelijnsverblijf in een verpleeghuis.”

Het aantal onnodige opnames van oudere mensen is sinds de inzet van de specialisten afgenomen. “En minstens net zo belangrijk: zowel patiënten als artsen en verpleegkundigen zijn zeer tevreden over de samenwerking,” vertelt Leonie van Meer. “Daarbij verstoort deze extra zorg het primaire proces op de SEH niet.”

Het team ouderengeneeskunde is na de pilot nu een vast onderdeel van de reguliere acute zorg van HMC. Inmiddels is het team ouderengeneeskunde op de SEH uitgebreid met een verpleegkundige en een physician assistant ouderengeneeskunde van de verpleeghuisorganisatie Saffier, die met name gespecialiseerd is in de geriatrische revalidatie zorg (GRZ).

Bijzondere aandacht

Op de SEH van HMC Westeinde, één van de grootste en modernste Spoedeisende Hulpen van Nederland, komen jaarlijks meer dan 12.000 70-plussers. Dit is ongeveer een kwart van alle patiënten op de SEH. Ruim de helft van deze patiënten is kwetsbaar door lichamelijke, geestelijke en/of sociale factoren, waardoor ze een grote kans hebben op complicaties en functionele achteruitgang tijdens een ziekenhuisopname.

“We horen van oudere patiënten en hun familie dat ze het fijn vinden dat er bijzondere aandacht voor hen is,” vertelt Charlotte Bruijsten, specialist ouderengeneeskunde van zorggroep Respect en ook werkzaam in HMC. “Bijvoorbeeld over de thuissituatie. Een mevrouw van 88 jaar had haar arm gebroken en eerst kon deze mevrouw niet naar huis. Na een gesprek over haar thuissituatie blijkt zij een inwonende zoon te hebben. Met de inzet van thuiszorg en bepaalde hulpmiddelen kon zij toch naar huis. Aandacht voor deze praktische, sociale kant op de SEH is voor de patiënt en familie waardevol.”

Door de samenwerking van internisten ouderengeneeskunde en specialisten ouderengeneeskunde, wordt de kennis over de mogelijkheden voor goede zorg voor kwetsbare ouderen binnen en buiten het ziekenhuis beter gebundeld. Charlotte Bruijsten: “Deze samenwerking heeft een grote toegevoegde waarde. We kunnen betere keuzes maken en patiënten met een goede indicatie worden aangemeld bij andere zorginstellingen zodat overplaatsing beter en sneller verloopt.”

Interesse andere ziekenhuizen

Om het bewustzijn van de zorg voor ouderen te vergroten, hebben verpleegkundigen en artsen van de acute afdelingen van HMC een scholingsprogramma gevolgd om onderliggende aandoeningen bij kwetsbare ouderen eerder te herkennen. Daarbij worden zij ondersteund door een extra screeningsinstrument dat HMC heeft ontwikkeld. In de triage op de SEH, waarin wordt bepaald wat de klachten zijn en welke behandeling nodig is, kan de verpleegkundige binnen een minuut met een kwetsbaarheidsscore bepalen of een oudere patiënt een potentieel kwetsbare patiënt is en of daarvoor inzet van een specialist ouderengeneeskunde zinvol is. De specialist adviseert vervolgens in overleg met de hoofdbehandelaar waar en hoe de beste zorg kan plaatsvinden.

Verschillende andere ziekenhuizen hebben interesse getoond om ook met het screeningsinstrument van HMC te gaan werken. Leonie van Meer: “Op onze SEH zijn we inmiddels gewend geraakt aan het werken met de specialisten ouderengeneeskunde en gaan we veel bewuster met de oudere doelgroep om. Het zou mooi zijn als dat navolging krijgt in andere ziekenhuizen.”

Tags

Den HaagHMC HaaglandenOuderengeneeskundeRegioSpecialistisch team
Gerelateerde artikelen
Back To Top