Skip to content

PvdA: Inclusie is meer dan oog voor scheve stoeptegels

18 oktober 20232 minute read

Onlangs stond er in de media een artikel van de lokale partij Lokaal Wassenaar. Onder de dekmantel van de inclusieagenda wordt kritiek geuit op het college van VVD, CDA, D66, DLW en PvdA dat heeft besloten om het onderhoudsniveau van de openbare ruimte op niveau B en niet op niveau A te brengen.

PvdA fractievoorzitter Henri van Smirren: “Het college kiest voor niveau B en dat betekent een

nette verzorgde buitenruimte met veilige voet- en fietspaden. Je kunt overigens nooit voorkomen dat er een stoeptegel scheef ligt. De meeste gemeenten kiezen voor niveau B omdat niveau A veel duurder is. Om in Wassenaar niveau B te halen wordt er jaarlijks € 250.000 extra uitgetrokken. Helaas komt Lokaal Wassenaar in het artikel over de Inclusieagenda niet verder dan de verbetering van de voet- en fietspaden en doet daarmee de Inclusieagenda tekort want dat gaat echt over meer.”

Commissielid Marvin van der Nat: “de PvdA dringt al jaren aan op maatregelen om Wassenaar inclusiever te maken. We zijn verheugd dat dit college nu echt actie onderneemt om iedereen zoveel als mogelijk te laten deelnemen aan de Wassenaarse samenleving. Een van de meest in het oog springende voorbeeld is de realisatie van een tweede rolstoeltoegankelijk toilet in Wassenaar. Er staat er nu een op de Wassenaarse slag en er komt er ook een in het centrum. Schoolgebouwen worden bij her- en nieuwbouw toegankelijker gemaakt.  De gemeente gaat in haar berichtgeving meer begrijpelijke taal gebruiken zodat iedereen snapt wat er wordt bedoeld. Kortom; de inclusie agenda is bedoeld om Wassenaar in de breedste zin van het woord toegankelijk te maken en richt zich niet op één onderwerp.”

Henri van Smirren: “De gemeente gaat bij de werving en selectie meer aandacht besteden aan een divers bestand van medewerkers. De PvdA gaat het college in het kader van de Wet Banenafspraak extra aandacht vragen voor inspanningen om bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers van de gemeente meer medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Dat vinden wij er nog ontbreken”

Al met al concludeert de PvdA fractie dat het college eerste belangrijke stappen zet. Dit neemt niet weg dat Wassenaar nog letterlijk een weg te gaan heeft maar de politieke wil is er en er wordt werk van gemaakt! Inclusie is immer meer dan goede voet- en fietspaden!

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top