Skip to content
Het nieuwe college heeft haar eerste begroting gepresenteerd. Van links naar rechts: wethouder Wim Koetsier, wethouder Ritske Bloemendaal, burgemeester Leendert de Lange, wethouder Ronald Zoutendijk en wethouder Laurens van Doeveren. Fotocredit: gemeente Wassenaar. Archieffoto.

College trekt portemonnee zonder lastenverzwaringen

19 oktober 20233 minute read

Geen stijging van de OZB, een reserve van 17 miljoen euro, genoeg weerstandsvermogen en ruimte voor nieuwe investeringen. Die boodschap gaf wethouder Laurens van Doeveren (VVD) de verzamelde pers mee tijdens een persgesprek over de gemeentebegroting voor volgend jaar. “We staan er goed voor,” verklaarde de nieuwe wethouder Financiën.

Van Doeveren gaf aan dat het nieuwe college, dat in maart van dit jaar aantrad, flink gaat investeren in Wassenaar. Dat betekent dat het nieuwe college het centrum ‘echt’ gaat opknappen en dat geïnvesteerd wordt in verkeersveiligheid. Ook wordt werk gemaakt van het uitplaatsen van de gemeentewerf die, na de saneringsfase, zal worden herontwikkeld. Verder gaat het college aan de slag met een economische-, sport- en woon/zorgvisie. Daarvoor is volgens Van Doeveren geen verhoging van de OZB nodig. Ook de Toeristenbelasting wordt niet verhoogd. Via afschrijvingen gaat de gemeente wel meer sparen voor toekomstige investeringen.

De financiële positie van de gemeente ziet er, net als alle andere gemeenten in Nederland, in 2026 minder rooskleurig uit. Dit jaar wordt ook wel het ‘ravijnjaar’ genoemd. Dan belanden gemeenten namelijk tussen het oude financiële systeem, dat in 2025 afloopt, en het nieuwe dat per 2027 van kracht wordt. De gemeenten lopen hier gezamenlijk ruim 3 miljard euro door mis. Daardoor komt ook de gemeentebegroting van Wassenaar onder grote druk te staan. Dat zal op tal van lokale onderwerpen impact hebben.

Woningbouw, wegencategorisering en warmtetransitie

Tijdens het persgesprek gaven alle andere wethouders ook een inkijkje in die onderwerpen en hun plannen voor volgend jaar. Zo gaat het college bijvoorbeeld op verschillende locaties aan de slag met woningbouw. Verantwoordelijk wethouder Ritske Bloemendaal (D66/PvdA) noemt de eerdergenoemde gemeentewerf. Maar somt ook de andere locaties op: de Jozefkerk, de ANWB-locatie, Den Deijlschool en het project Kerkehout. Wethouder Bloemendaal is tevens verantwoordelijk voor de curatieve onderwerpen in het sociaal domein. Hij stipt onder meer het Sociaal Team aan, waarbij Wassenaarders kunnen aankloppen voor advies, ondersteuning, hulp en zorg.

Wethouder Ronald Zoutendijk (DLW) heeft de preventieve dossiers in het Sociaal Domein onder zijn hoede. Zoutendijk noemt eenzaamheid, jeugd/jongerenvoorzieningen en vergrijzing als zijn uitdagingen voor komend jaar. Daarbij heeft hij de focus op preventieve voorzieningen, dat iedereen mee kan doen en samenredzaamheid, zoals de wethouder het betitelt. Wethouder Wim Koetsier (CDA) gaat in 2024 aan de slag met het Wegencategoriseringsplan. Ook wil hij met een Beheersvisie het niveau van de openbare ruimte naar B-niveau brengen. Voor de Groene Zone kondigde hij een visie aan en ook gaat hij aan de slag met een warmtevisie in het kader van de Lokale energiestrategie. Voor burgemeester Leendert de Lange ligt de focus op bestuurskracht. Op het gebied van openbare orde en veiligheid stipte hij het Integraal veiligheidsbeleid aan. Ondermijning en zorg en veiligheid, met daarbij mensen met onbegrepen gedrag heeft zijn speciale aandacht. De gemeenteraad buigt zich op dinsdag 31 oktober over de begroting voor 2024.

Op dinsdag 31 oktober bespreekt de gemeenteraad vanaf 15.00u ’s middags de begroting voor 2024.

Tags

BegrotingCollegeGemeentebegrotingGemeentelijke financienPlannenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top