Skip to content

HartvoorWassenaar: De Begroting (2)

26 oktober 20233 minute read

Op 31 oktober behandelt de gemeenteraad de begroting van 2024. Dit is het tweede artikel van drie artikelen welke gaan over die begroting. Ze gaan over onze toekomst. Wij van HartvoorWassenaar maken ons al vele jaren zorgen over de gemeentefinanciën, en dus over onze toekomst.

Misverstand

Wassenaar is een van de paar gemeenten die geen schulden heeft. We hebben zelfs een behoorlijke spaarpot. Dat is op zich heel fijn. Maar de meeste partijen in Wassenaar verwarren dit met “financieel goed beleid”.

Het financiële beleid

In 2008/2009 verkocht de gemeente Wassenaar haar aandelen in NUON voor €45mln. Dat bedrag werd gereserveerd voor investeringen en er werd zo’n €2mln rente per jaar op ontvangen. Die rente werd gebruikt voor de jaarlijkse exploitatie. Maar doordat de rente naar 0% ging, vielen die inkomsten weg en moest bezuinigd worden.

Ook de jaarlijkse ontvangsten van de overheid (de “rijksbijdrage”) stonden behoorlijk onder druk. Daarnaast liepen de kosten voor jeugdzorg volledig uit de hand.

Dit leidde tot verwoede bezuinigingen op het ambtelijke apparaat, op het onderhoud van de buitenruimte, (wegen, bruggen, fietspaden, voetpaden, groen) en ook op het onderhoud van alle panden van de gemeente. Het leidde tot “over-bezuinigingen”. 

Onvoldoende

Maar de bezuinigingen waren onvoldoende. Het werkelijke jaarlijkse tekort lag €2 tot €3mln hoger dan gepubliceerd. Er werden allerlei truuks uitgehaald om dat tekort via de gemeenteboekhouding te verhullen. Zo is ongeveer €25mln uit de spaarpot opgegeten voor de jaarlijkse uitgaven. En niet voor de nodige investeringen.

De spaarpot

Van die €45mln zal eind dit jaar nog ongeveer €13 mln over zijn in de spaarpot. Daarnaast heeft de gemeente sinds 2010 voor ongeveer €15mln aan eigen onroerend goed verkocht. Je zou die ook in de spaarpot verwachten, maar dat is niet gebeurd. De opbrengsten werden gebruikt voor jaarlijkse uitgaven. Dus nog slechts €13mln op de bank. Terwijl er €40mln had moeten staan.

De gevolgen

Door het uitstel van onderhoud en investeringen is er nu een totaal van €80mln aan investeringsprojecten in de begroting opgenomen. Wegen, scholen, bruggen, renovaties en andere voorzieningen. Deels omdat ze slecht zijn onderhouden, deels omdat een weg wel eens vervangen moet worden. Deels omdat ze ieder jaar werden uitgesteld.

Wanneer we dat gaan uitgeven wordt op korte termijn de schuld €70mln. En dat wordt heel duur.

HartvoorWassenaar

HartvoorWassenaar wil dat we heel precies kiezen welke investeringsprojecten we gaan uitvoeren. De capaciteit om te investeren gedurende de komende 3 jaar is beperkt tot ongeveer €15mln. In plaats van de steentjes in de Langstraat voor €7mln een goede renovatie voor €1,5mln. En zo zijn er meer voorbeelden. De tijd van “met geld smijten” is voorbij. We moeten de panden (woningen) die nog in ons bezit zijn verkopen. Levert €10mln op. En gemeentegrond moeten we niet tegen bodemprijzen wegdoen, zoals bij schooltje “den Deijl”. Op die manier kun je een belangrijk deel van de investeringen financieren.   

We moeten er ook voor zorgen dat de investeringsprojecten die we doen niet gemiddeld 50% duurder worden dan begroot. Scheelt een stuk.

Wij van HartvoorWassenaar hebben een “heilig” geloof in de politiek. We zijn er van overtuigd dat wanneer we schulden aangaan, de politiek er voor zorgt dat die schulden alsmaar hoger worden. Daar willen we Wassenaar voor behoeden. Daarom willen we wegblijven van schulden. Voor de volgende verkiezingen is prudent en solide financieel beleid daarom een van de speerpunten.    

En we zullen bij deze begroting heel scherp opletten.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. Het klopt  

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top