Skip to content
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Resultaten parkeerenquête bekend

1 november 202352 second read

De gemeente is bezig nieuw parkeerbeleid te formuleren. Naast het houden van parkeertellingen (meten is weten) heeft de gemeente ook een enquête gehouden onder inwoners. Hiermee hebben we de knelpunten die inwoners ervaren, geïnventariseerd. Zo willen we grip krijgen op de parkeerproblematiek. Inwoners hadden vier weken de tijd om deze enquête (Maptionnaire) in te vullen. Meer dan 650 inwoners hebben meegedaan. De resultaten van de enquête zijn inmiddels gebundeld. 

Bekijk de resultaten

Geactualiseerde planning 

Deze uitkomsten van de enquête zijn meegenomen in de uitwerking van de visie voor de Dorpskern. De gemeenteraad stelt in december 2023 deze visie, en daarmee de uitgangspunten van het parkeerbeleid voor de Dorpskern, vast. 

In het eerste kwartaal van 2024 wordt het ontwerpbeleidsplan aan het college van B&W en de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad stelt dit beleidsplan vast en geeft het vrij voor de inspraak.

Hierna zijn de inwoners aan zet en kunnen reageren op het plan. Na verwerking van de ingekomen inspraakreacties, stelt de gemeenteraad in het tweede kwartaal 2024 het parkeerbeleid worden vast. 

Tags

GemeenteParkeer enqueteResultatenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top