Skip to content

PvdA: niets mis met de ambitieuze begroting

2 november 20232 minute read

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad de begroting voor 2024 aangenomen met 13 tegen 8 stemmen. De huidige coalitie van VVD, CDA, D66, PvdA en DLW heeft de ambitie om diverse plannen, waar al jaren in de gemeenteraad over wordt gesproken, uit te voeren. Waarom is deze ambitie haalbaar en betaalbaar en zijn deze investeringen in het belang van Wassenaar?  De PvdA fractie zet hieronder nog eens op een paar belangrijke onderwerpen op een rijtje en legt uit waarom de investeringen in de begroting volgens de fractie goed zijn voor Wassenaar.

  • Ten eerste is gebleken dat het uitstellen van goedgekeurde plannen de realisatie alleen maar duurder maakt. Het uitstellen van de opknapbeurt van de dorpskern is daar een goed voorbeeld van. We gaan dat financieel verantwoord doen en stellen niet langer uit!
  • We gaan een nieuwe basisschool bouwen en spelen daarmee de locaties van de st Jozef- en St Jan Baptistschool vrij voor nieuwe woningen. Onderwijs en de strijd tegen woningnood gaan hier samen, door de verkoop van gemeentegrond komt een deel van de investering weer terug.
  • We gaan eindelijk de gemeentewerf van gif ontdoen en gaan ook daar bouwen voor alle inkomensgroepen. Ook die investering komt terug door de verkoop van de gemeentegrond.

Henri van Smirren; PvdA fractievoorzitter: “Dan nu de financiële technische kant. De investeringen komen ook uit onze gemeentelijke spaarpot.  Wij vinden dat geen probleem. Een gemeente is er immers om voorzieningen en goed wonen voor de inwoners mogelijk te maken en geen spaarbank. We hebben niets aan veel geld in een “ouwe sok”.  We blijven binnen de financiële kaders van goed financieel beheer en houden de lasten voor inwoners in deze dure tijd beperkt.

De financiële ruimte is er!. In 2026 wordt de bijdrage vanuit het Rijk voor gemeenten herzien en gaat Wassenaar mogelijk minder geld ontvangen. Maar dat is nog lang niet zeker. Op advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten houdt het college in de begroting rekening met een vermindering vanuit het gemeentefonds en toont het een tekort in ‘26. Hiermee laten we aan het Rijk de consequenties zien. Uiteraard vraagt goed bestuur om hiermee tijdig rekening te houden als er minder geld binnenkomt.

Indien Wassenaar beperkt moeten lenen om alle ambities waar te maken vinden wij dat verantwoord. Het gaat er immers om een vitaal en levendig Wassenaar met eigentijdse voorzieningen voor inwoners.”

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top